Rohypnol er nå snart den vanligste måten å ruse seg på.

— Utviklingen er skremmende, sier avdelingssjef Asbjørg Christophersen ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI).

Dersom trenden fra de ni første månedene i år fortsetter, vil rundt 2000 norske bilførere ha blitt pågrepet i rohypnol-rus i 2002. I fjor var tallet 1215, året før der 650. Altså en tredobling i løpet av to år.

— Det betyr at tusenvis av sjåfører kjører rundt ruset på en medisin som kan få dem til å sovne når som helst, grøsser Christophersen.

Amfetamin øker også

Rohypnol topper den dystre russtatistikken sammen med amfetamin. Avdelingssjefen i SRI anslår at tallet på sjåfører i amfetaminrus også vil ligge på rundt 2000 i år dersom trenden fortsetter.

— Også når det gjelder amfetamin er utvikling høyst alarmerende, selv om den har vært mer gradvis, sier hun.

Hasj er dermed ikke lenger den største narko-faren på norske veier. Rundt 1800 bilførere vil være stanset i cannabis-rus ved årets utgang. 1200 vil treffe på ordensmakten med valium i blodet.

— Blandingsbruk er veldig vanlig. Alkohol kombinert med narkotika, sier Christophersen.

Mørketall

2002 kan bli det første året hvor narko-kjøring er mer vanlig en promillekjøring.

— Vi regner med rundt 5300 narko-tilfeller på norske veier i år. Antallet promillekjørere har ligget stabilt på 5000 de siste årene, sier SRI-sjefen.

Som om ikke det var nok: Mørketallene kan være enorme.

Norske politimyndigheter har nemlig ennå ikke funnet effektive ýnarko-metereý, som gjør at bilførere kan tas på fersken. I dag er det kun blodprøver som avslører kjøring med narkotiske stoffer. Og det er en omstendelig prosess.

I Politidirektoratets ferske handlingsplan mot narkotika, nevnes mobile måleapparat som et viktig tiltak mot den omfattende kjøringen i narkorus. Apparatene skal gjøre det mulig for politi i veikanten å sjekke om sjåførens spytt eller svette inneholder spor av narkotika.

— Nå har snøballen begynt å rulle. De forsøk vi har gjort tidligere, har strandet på grunn av at apparatene rett og slett har vært for dårlige. Men nå er det på tide å sette ned en ny prosjektgruppe, sier politirådgiver Kjell Berg i Politiets materielltjeneste.

SPOR AV NARKOTIKA: Politiet ønsker seg mobile måleapparat som et viktig tiltak mot den omfattende kjøringen i narkorus. Apparatene skal gjøre det mulig for politi i veikanten å sjekke om sjåførens spytt eller svette inneholder spor av narkotika. FOTO: GIDSKE STARK