MAGNUS VOLLSETTil vanlig har Tollvesenet tre personer som kontrollerer passasjerene på fergen fra Newcastle. Etter at det brøt ut munn— og klovsyke på øyriket, er bemanningen økt til rundt ti personer. - Vi vil drive kontroll som vanlig. Men nå er vi også ute etter kjøtt- og melkeprodukter, sier Arne Nilsen til Bergens Tidende. Han er seksjonsleder for trafikkontroll ved Bergen distriktstollsted. Det er bare på Skoltegrunnskaien tollvesenet øker bemanningen. På Flesland vil tollvesenet ha normalt antall mennesker på vakt.Om bord på MS "Jupiter", som går mellom Bergen og Newcastle, ble det i går satt ut en egen container på et ubrukt bildekk. Der kan passasjerene dumpe varer det er innført importforbud mot.- En del har benyttet seg av tilbudet, sier informasjonssjef Atle Kvamme i Fjord Line til Bergens Tidende.Containeren skal overleveres til veterinærmyndighetene i Bergen for destruksjon.Men passasjerene svikter ikke. Bergens Tidende har vært i kontakt med flyselskapene som har ruter til England. Ingen av disse har merket nedgang i antall passasjerer eller opplevd avbestillinger som følge av munn- og klovsyken.Dette gjelder også båttrafikken til England.

Fakta/ importforbud Dette er forbudt å importere fra England til Norge: * Levende dyr * Ferskt kjøtt * Melk og melkeprodukter * Egg * Huder og skinn fra klovdyr NB! Skal du i kontakt med husdyrhold i Norge, bør du vente i minst 72 timer etter ankomst. Du må dusje og vaske håret, samt bruke andre klær og sko enn de du hadde med deg. Kommer du fra et annet land i Europa, bør du vente i minst 48 timer før du tar kontakt med et norsk husdyrhold.