27-åringen ble tirsdag funnet skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge.

Juryen frikjente mandag 27-åringen, Jarle Olsen og Tor Helge Flaten for drap på drap på oljearbeideren Øyvind Bjarte Madsen. Men fagdommerne satte etter fem minutter kjennelsen til side for de to sistnevnte.

Dagen etter sa den samme juryen at 27-åringen har gjort seg skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge. Han handlet med overlegg og med særlig farlig redskap.

Kjennelsen var i tråd med aktors påstand. 27-åringen ble torsdag dømt til å betale 120.000 kroner i erstatning.

Gulating lagmannsrett har videre bestemt at Jarle Olsen og Tor Helge Flaten skal holdes varetektsfengslet frem til 4. april. De to må møte til en ny rettssak til høsten. 27-åringen vil da bli innkalt som vitne.

Jarle Olsen ble også dømt til tre års fengsel for salg av heroin.