— Straffeutmålingen vil bli anket til Høyesterett, sier advokat Kaj Wigum.

27-åringen ble også i Bergen byrett dømt til åtte års fengsel for medvirkning til grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Han må dessuten betale 100.000 kroner i erstatning til Øyvind Bjarte Madsens foreldre. Kravet om at han skulle dekke utgiftene til avdødes begravelse, totalt 21.000 kroner, ble også tatt til følge.

— Jeg er ikke overrasket over dommen, men synes den er for vesentlig for streng, sier Wigum.

Bistandsadvokat for Madsens foreldre, Einar Drægebø, var tilfreds med erstatningssummen.