— Noen fanger få for mye tillit, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

I januar i år ble en 34 år gammel mann, som tidligere er dømt til 12 års fengsel for narkotikakriminalitet, dømt til nye fire år i fengsel.

34-åringen ble involvert i den nye narkosaken, mens han gikk på skole under åpen soning i Bergen Fengsel. Der klarte han å rekruttere en tidligere ustraffet 18 år gammel medelev, som seinere ble dømt til tre års fengsel for sin befatning med 26 kilo hasj og to kilo amfetamin.

I dommen mot 34-åringen, la retten vekt på sviket av tilliten som var vist ham gjennom at han hadde fått kommet på åpen soning.

-Denne saken er helt spesiell og viser hvordan enkeltfanger blir vist for mye tillit i forhold til den kriminaliteten de har begått. Åpenheten i systemet gjør at det blir tilrettelagt for ny kriminalitet, sier Wangberg.

Mer tillit enn forsvarlig

Også i en ganske fersk sak fra april i år, hvor politiet pågrep to personer med 18 kilo amfetamin, ledet sporene tilbake til en 24 år gammel narkofange i Bergen fengsel.

Walter Wangberg mener det på generelt grunnlag kan stilles spørsmål ved om det er rett klientell som sitter fengslet der.

— Man gir fanger mer tillit enn det sikkerhetsmessig er ansvarlig å gi dem, sett i lys av de dommene de har på seg. Det er frustrerende for påtalemyndigheten når tungt straffedømte får forholdene langt til rette for ny kriminalitet, sier Wangberg.

Basert på tillit

Cathrine Gangstø, fungerende fengslingsleder i Bjørgvin fengsel kan ikke kommentere hvilke vurderinger som er knyttet opp mot 28-åringens overflytting til åpen soning.

— Generelt ser vi på dommens alvorlighetsgrad og den innsattes utvikling før vi kan ta imot dem, sier Gangstø.

Hun sier Bjørgvin fengsel er en åpen soningsplass med høy grad av tillit til de innsatte.

— Hvilke problemer har dere med tillitsbrudd?

— Vi har noen eksempler på tillitsbrudd som går på rusing og unnvikelser. Terskelen er da lav for å føre dem tilbake til lukket soning. Jeg kjenner ingen eksempler på at noen tidligere har misbrukt telefonordningen her i kriminell virksomhet, sier Gangstø.

FÅR REISEPASS:Terskalen er lav for å føre fangenr tilbake til lukket sonong, forteller fungerende fengslingsleder i Bjørgvin fengsel, Cathrine Gangstø.