— Barnet ble sykt med blodig diaré og ble slapt og blekt, opplyser seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken.

Den tre år gamle jenten ble fredag 7. april innlagt ved Haukeland Universitetssjukehus med Hemolytisk Uremisk Syndrom (HUS), en sykdom som fører til nyresvikt.

— Tilstanden til jenten er nå stabil, og hun får dialysebehandling, forteller seksjonsoverlegen.

Haukeland sendte ut pressemelding i på barnets tilstand mandag formiddag. Da var tilstanden hennes den samme.

HUS-syndromet rammer hovedsakelig barn mellom seks måneder og fire år, og er en alvorlig nyresykdom.

Reigstad kan ennå ikke si noe om smittekilden.Først om noen dager kommer laboratorieprøvene som kan fortelle om jenten er smittet av E.coli O103.

I så fall er jenten dette det 18. E.coli-tilfellet i Norge siden utbruddet startet i februar.

Sjelden sykdom

Jenten ble syk 2. april. Hun har vært på ferie i utlandet den siste tiden.

  • Én av mulighetene er at hun ble syk i utlandet, sier Reigstad.

Ingen av de andre familiemedlemmene skal ha blitt syke på turen.

Overlegen mener det ikke er grunn til større bekymring hos småbarnsforeldre, og sier at denne type nyresvikt rammer svært få.

— Mange barn i Bergen er rammet av mage- og tarmproblemer i øyeblikket. Men de færreste blir alvorlig syke. Barn med HUS kan ha diaré, men denne er vanligvis blodig, og barna er uvanlig slappe og bleke. Det er en sjelden tilstand, understreker han.

Tar saken alvorlig

Folkehelseinstituttet har intervjuet foreldrene for å kartlegge hva jenten har spist før hun ble syk.

— Vi følger opp dette tilfellet som om det skulle være pasient nummer 18, men det vet vi ikke ennå, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

  • Hva er den vanligste årsaken til nyresvikt hos barn?

— Det er som regel E.coli, men det finnes mange varianter av bakterien. Det er ikke gitt at dette tilfellet har noe å gjøre med de andre E.coli-tilfellene. Jenten kan ha blitt smittet på ferie i utlandet, sier Aavitsland.

Han forteller at det årlig er cirka 10 sykdomstilfeller i Norge som følge E.coli-smitte fra utlandet.