Det var resultatet av Statens Vegvesen sin kontroll i Lærdal i går kveld. Når vegvesenet sjekket lasten oppdaget de at det foregikk transport som vogntogene ikke hadde tillatelse til, såkalt kabotasje. Det betyr at transportøren ikke kan frakte varer fra et sted til et annet innenlands. Begge sjåførene er anmeldt opplyser Sogn og Fjordane politidistrikt. Et annet vogntog stoppet ikke for kontroll. Når føreren stanset viste det seg også at kjøre— og hvilebestemmelsene ikke var overholdt. Dermed ble føreren anmeldt både for ikke å ha stoppet for kontroll og for brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

— Vogntogene står nå i Lærdal i påvente av at en jurist får vurdert forelegg som er det vanlige i slike saker, sier operasjonsleder Per Rimmen i Sogn og Fjordane politidistrikt