De tre guttene vil bli anmeldt, og politiet bebuder etterforskning.