Møsnuken kan «angripes» fra flere kanter. Her beskrives innfallsport fra Søfteland – Gåssand og fra Heggland i Hegglandsdalen. Oppgang fra Osøyro via Borgafjellet er relativt lett og mye brukt. Borgafjellet (353 moh.) er i seg selv et turmål egnet for barnefamilier. Turene går stort sett på gode stier og karakteriseres som noe krevende. 4-6 timer.

A. SØFTELAND — GÅSSAND - MØSNUKEN - ULVEN

En solid dagsmarsj i variert natur – gjennom typisk skogsterreng, gjennom åpen småskog og over snaufjell til topper med praktfull utsikt fra Møsnuken, som ligger fritt 639 meter over havnivå. Uegnet for skibruk.

Fra Søfteland tar man østover på veien mot Gåssand og følger denne i trivelige omgivelser til Gåssand. Ta av mot sørøst ved det vakre Gåssandvatnet forbi sagbruket og ca 800 meter sørover opp traktorvei langs vannet. Ta så i østlig retning langs bekken opp Stokkedalen.

Stigningens første del går på spennende sti gjennom tett skog, siden åpner skogen seg og varierer mellom bjørk og furu. Utsikten mot nord åpner seg gradvis.

Forsett relativt bratt opp siste del over skoggrensen til Møsnukens topp. På fine dager er utsikten imponerende. I øst ser man over Fusafjorden, mot Folgefonna, i sør har man hele Bjørnefjorden, og vestover ser man ut i havet.

Turen fortsetter bratt ned på østsiden av fjellet. Stien går ned i et lite skar nord for varden. Et par hundre meter lavere dreier stien mot sørvest i fint terreng mot Tysdal. Herfra på vei til Tysdalsskiftet.

B. HEGGLAND - MØSNUKEN

Turen starter fra Heggland i Hegglands-dalen. Herfra bærer det bratt oppover til en utsiktsplass som kalles Kvilesteinen.

Vel over tregrensen er stien merket med varder opp til Hegglandsfjellet. Derfra går sti ned til Runa, en kuppelformet steinhytte bygget i 1930-årene av samme mann som bygget vardene.

Videre går turen innover Stemmedalen og i nordlig retning bratt opp til Møsnuken. Retur samme vei, som i tur A eller til Gjemdal.

C. OSØYRO - BORGAFJELLET - MØSNUKEN

Borgafjellet er et turmål som er svært mye brukt av folk på Os, og passer for f.eks. barnefamilier. Osøyro og Borgafjellet er et greitt utgangspunkt for turer til Møsnuken fordi man da ikke er avhengig av egen transport.

Ta av fra Osøyro på den gamle riksveien og fortsett over den gamle broen til venstre mot Borgabygda. Gå opp fra Borgen på tydelig sti som går til varden på toppen. Retur samme vei eller på sti som fra høydepunkt noe lenger nord går ned mot øst til Hjelle, i lett og fint skogsterreng.

Turen til Møsnuken forsetter i nordlig retning mot Hegglandsfjellet, om Stemmedalen og videre til Møsnuken som beskrevet i tur B.

Turtipset er hentet fra boken "Turløyper i Bergensområdet", utgitt av Bergens Tidende og Bergen Turlag.

Dersom du har turtips fra Os eller Fusa, må du gjerne dele dem med oss. Send til lokal@bt.no

Bergens Tidende