— Noen har hugget ned et tre som har falt over jernbanelinjen, sier informasjonssjefen i Jernbaneverket, Dag Svinsås.

— Kontaktledningen er revet ned. Det betyr at det ikke kan gå noen tog fra Bergen. Det blir både innstillinger og forsinkelser, sier han til bt.no ved 16.15-tiden.

Treet falt ned over Krohnstadlinjen. Strømmen gikk på jernbanestasjonen i Bergen etter trehogsten.

— Det er flere lokale innstillinger. Oslo-toget er 25 minutter forsinket, sier Singsås.

Ved 16.30-tiden var strømmen tilbake på stasjonen. Treet lå imidlertid fortsatt over jernbanelinjen til Kronstad. Linjen brukes sjelden, og bare til godstransport. Med strømmen tilbake, kunne togene på Bergensbanen dermed gå uhindret.

Arbeidet tok knappe 40 minutter. Alt skal være i orden igjen nå, sier informasjonssjefen.

Det var en nabo til jernbanelinjen som fikk treet hogget ned da han skulle lage seg en parkeringsplass.

— Tauet røk i det treet ble felt. Dermed deiset det ned på linjen, forteller Espen Alver.

Han eier tomten der treet sto, men det var naboen som hadde fått tillatelse til å felle det svære treet. Arbeidet ble utført av en arbeider fra Estland. Han ville ikke snakke med bt.no, og forsvant fra stedet.

Pål Andreas Mæland