I løpet av kvelden og natten var representanter for syv etater ute og kontrollerte nærmer halvparten av byens 220 skjenke— og serveringssteder, som en del av den årlige storkontrollen. 41 kontrollører delt opp i ti lag finkjemmet byen i løpet av natten.

I tillegg til Nye Facil ble andre etasje på Barcelona stengt av brannvesenet på grunn av manglende rømningsvei. Det ble ikke funnet noen andre kritikkverdige forhold på dette stedet.

Spisestedet Nye Facil i Neumannsgate ble på grunn av manglende serveringsbevilling. Til tross for tidligere oppfordring fra kommunen om å ordne serveringsbevillingen, var dette ennå ikke gjort.

Videre hadde Mattilsynet en rekke anmerkninger til stedet som i seg selv var nok til å stenge Nye Facil.

Kontrollørene avslørte også at minst én av de ansatte jobber uten kontrakt.

I tillegg fant politiet en liten hybel i annen etasje, med en liten madrass på gulvet. De mistenker at dette rommet brukes til å huse illegale innvandrere.

Resultatet er at Nye Facil må holde stengt frem til forholdene er ordnet. Dette kan ta tid - bare serveringsbevillingen kan ta opp til en måned å behandle.

Selwa Pizza på Nedre Korskirkeallmenningen ble stengt av Kontoret for skjenkesaker.

Thanh Dat i Sparebankgaten ble stengt av Mattilsynet på grunn av dårlig orden og renhold.

Andre anmerkninger i løpet av natten:

— Brannvesenet måtte pålegge Club Jur i Jekteviken å avslutte et røykshow og koble inn igjen røykvarslerne. Dette ble gjort raskt.

— Noen gjester satt utendørs og drakk alkohol i 01:00-tiden utenfor Bocca Bar. Dette er ikke lovlig etter klokken 00:30.

— Politiet måtte tømme et butikklokale fullt av festende og berusede mennesker. Politiet hadde ingen problemer med å få tømt klesbutikken.

— På Cream i Markens Tverrgate oppda-get skjenkekontrollørene at det ble druk-ket i 01.00-tiden. Stedet har bare skjen-kebevilling fram til klokken 22.00.

— På Ricks ble en åpenbart påvirket person ikke bortvist fra lokalet.

— I tillegg til dette ble det avdekket en rekke mindre forhold som vil bli behandlet av kontrollørene i ukene som kommer.

41 kontrollører

Til sammen deltok 41 kontrollører fra syv etater i kontrollen:

  • 18 skjenkekontrollører
  • 4 politibetjenter
  • 2 kontrollører fra Trygdeetaten
  • 2 kontrollører fra Skatteetaten/likningsvesenet
  • 1 kontrollør fra Lotteritilsynet
  • 2 kontrollører fra Mattilsynet
  • 7 kontrollører fra Kemneren
  • 5 kontrollører fra Brannvesenet
Nye Facil var ett av spisestedene som ble stengt under gårsdagens aksjon. Foto: PAUL S. AMUNDSEN