Det var søsknene Bjarne Befring (81), Sverre J. Befring (78) og Johanna Tomine Befring (76) som mistet livet i den tragiske siloulykken i Stardalen i Jølster i går morges.

De tre ble funnet av 78-åringens kone. Alle de tre omkomne lå da livløse i bunnen av siloen, med hodet under vannet som ble brukt for å presse gresset tettere sammen.

Ifølge konstituert lensmann i Jølster, Agnar Bøyum, skal det ha vært en vifte i låven, men at denne ikke var slått på da de tre ble funnet i siloen som dermed var full av dødelig gass. Viften skal senere ha blitt satt på av nabobønder mens de ventet på redningsmannskapene.

Blir obdusert

Politiet fikk melding fra AMK klokken 09.50. Redningsmannskaper kom raskt til stedet, men kunne ikke gjøre noe for å redde de forulykkede.

— Det kan se ut som om de har druknet, men dødsårsaken kan ikke slås fast med sikkerhet før obduksjonsrapportene er klare, sier operasjonsleder Kjell Biesmans ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Både politiet og Arbeidstilsynet tror de tre har falt om etter å ha pustet inn silogass (karbondioksid og/eller nitrøse gasser) som dannes naturlig i gressets omdannelsesprosess.

— Jeg kan ikke se noen annen forklaring, sier seniorinspektør Arvid Solberg i Arbeidstilsynet avdeling Førde.

Døde etter tur

Ulykkessiloen ligger på en av rundt ti gårdsbruk i den lille bygden Befring midt inne i Stardalen. Familien hadde forpaktet bort driften av gården, men bodde fortsatt på stedet. Bonden som driver gården reiste nylig på ferie, og hadde lagt silopresset på før han dro.

Ifølge lensmann Bøyum gikk 81-åringen og søsteren til låven på eget initiativ for å se etter at silopresset lå som det skulle. Deres 78 år gamle bror har trolig mistet livet da han tok seg ned i siloen for å prøve å hjelpe broren og søsteren.

Delvis påbud om vifte

Ifølge seniorinspektør Solberg er det slett ikke uvanlig at det går mer enn ett menneskeliv tapt når silogassen dreper.

— Når folk ser en person falle om, er deres første reaksjon å hjelpe. Det hele ser ut som et illebefinnende, og da går folk nedi for å hjelpe uten å tenke på gassen, sier Solberg.

Påbudet om ventilasjonsvifte i silo, gjelder kun for nye siloer. Derimot krever loven «gode arbeidsforhold», uten å utdype det nærmere. Både Solberg og politiet forteller at det derfor er mange bønder som ikke bruker vifte når de jobber i siloen. I tillegg er bøndene selv ansvarlig for å be om kontroll av arbeidsforholdene på gården sin, med mindre det kommer inn noen klager.

Mange siloulykker

Politiet uttrykker stor frustrasjon over uforsiktigheten.

— Dette er dessverre ikke første ulykken med silogass her i distriktet. Siloarbeid er svært farlig, sier politiets operasjonsleder Kjell Biesmans.

Han mener det bare er tilfeldigheter som gjør at ikke de øvrige ulykkene har endt med tap av menneskeliv.

— Jo lenger man er nede i siloen, jo farligere blir det. Vi har hatt altfor mange utrykninger til slike ulykker de siste årene. Selv om det ikke har endt med dødsfall, ender de involverte tidvis opp med livstruende skader, sier Biesmans.

Siloulykken blir nå rutinemessig etterforsket av både Jølster lensmannskontor og Arbeidstilsynet. Politiet understreker at det foreløpig ikke er noen mistanke om at ulykken kan skyldes straffbare forhold ved gårdsdriften.

HADDE VIFTE: Ifølge konstituert lensmann i Jølster, Agnar Bøyum, skal det ha vært en vifte i låven der de tre søsknene omkom. Men den var ikke slått på da de ble funnet av ektefellen til den ene.<p/>FOTO: ØYSTEIN TORHEIM