— Ved å la elevene krysse grensene mellom skoleslagene ser vi muligheten til å øke motivasjonen og lærelysten, sier utdanningsdirektør Bjørn L. Tønnesen i Sogn og Fjordane. Han har tatt initiativ til samarbeidet.

Det er grunnskolen, videregående skole og høgskolen i Sogndal som utreder et nærmere samarbeid. Skolene ligger i området rundt fotballstadion på Fosshaugane. Alle har planer om utvidelse. Det er denne situasjonen som skal utnyttes på en nyskapende måte.

Mye å vinne

— Vi har de samme pedagogiske utfordringene når det gjelder å fornye læringsmiljøet. Her er mye å vinne på et samarbeid, innrømmer Jon Fosse, rektor ved Sogndal videregående skole.

— Ungdomsskolen og den videregående skolen sliter med de samme problemene. Her er veldig godt grunnlag for samarbeid, mener Ragnhild Avdem Fretland, elevrådsleder ved Sogndal videregående skole. Hun tilhørte «forsøkskaninene» for Reform 97 i ungdomsskolen og var forundret da hun kom til videregående skole. Ungdomsskolen var kommet så mye lenger.

— Folk trives på skolen, men læringsmiljøet kan utvikles. Vi elever må trekkes mer med i planlegging av undervisningen, synes Ragnhild Avdem Fretland. Hun er skuffet over at ikke elevene allerede er tatt med på råd om hvordan de ulike skoleslagene kan samarbeide bedre.

Arbeidsgruppe nedsatt

En arbeidsgruppe er alt nedsatt for å utrede et mulig samarbeid. Her handler det blant annet om å prøve ut pedagogiske ideer. Nye møteplasser kan skapes mellom skoleslagene som gir faglig utvikling og kvalitetsheving for alle skoleslagene.

En idé er å la elever og studenter krysse skolegrensene og undervise hverandre. Aldersblanding har nettopp vist seg å være et effektivt pedagogisk prinsipp. Samarbeid om lokaler og utstyr, samt arrangement vurderes også.

Alt nå er det bestemt at Statsbygg skal utarbeide et romprogram for 13.200 kvadratmeter nybygg i Sogndal. De andre skolene har og byggeplaner. Det gjør samarbeid høyst aktuelt.

UTVIKLING: - Folk trives på skolen, men læringsmiljøet kan utvikles, mener elevrådsleder Ragnhild Avdem Fretland. Rektor Jon Fosse vil gjerne trekke elevene med i samarbeidet.
FOTO: TOR KRISTIANSEN