To av de skadde — to menn på 22 og 44 år - ble sendt til Haukeland sykehus med luftambulanse. Ved sykehuset får bt.no opplyst at 22-åringen nå ligger til behandling på brannskadeavdelingen med lettere skader. 44-åringen slapp også unna med lettere skader, og er allerede utskrevet.

Den tredje av de skadete ble behandlet av legepersonell på stedet.

Full alarm

Brannvesenet slo full alarm da de fikk melding om brannen 13.55. De rundt 100 ansatte ble eva-kuert fra støperibedriften, mens medlemmene av Industrivernet gikk til aksjon for å slukke bran-nen og ta hånd om de skadde. Medlemmene av Industrivernet blir berømmet for sin snarrådige og effektive innsats både av politi og brannvesenet.

— De to som fikk brannskader ble avkjølt i dusjen inntil ambulansefolkene kom frem, opplyser direktør Rigmor Fardal.

Brannen oppstod i formavdelingen i støperiet. En kasse veltet over en propanflaske som tok fyr. Ilden traff et spritkar, og sprutflammen derfra påførte to av våre ansatte skader på hendene, opp-lyser Fardal og støperisjef Jan Andersen.

De materielle skadene er begrenset, og bedriftsledelsen fikk beskjed fra politiet om at produksjo-nen kunne fortsette utover ettermiddagen og kvelden.

Arbeidstilsynet vil foreta undersøkelser på bedriften torsdag. Brannvesenet var raskt på åstedet:

Fryktet eksplosjon

— Vi rykket tungt ut, men fikk rask kontroll over flammene og brannen var slukket etter 20 minutter, forteller varabrannsjef Johnny Breivik til bt.no.

— Fryktet dere en eksplosjon?

— Det er jo alltid en risiko for det i slike tilfeller, men det viste seg kjapt at all væsken i gassbeholderen hadde rent ut.

De evakuerte var ved 15.00-tiden på plass igjen i produksjonslokalene.

— Vet dere hva som har skjedd?

— Nei, foreløpig er det for tidlig å si noe om årsaken, sier Breivik.

ÅSTEDET: Brannen oppstod da en formkasse veltet over en propanflaske i støperiet, opplyser direktør Rigmor Fardal, her sammen med operatør Frank Sivertsen.
FOTO: RUNE NIELSEN