Natt til 10. april ble det blant annet stjålet gressklipperefra Gule's Mek. og landbruksverkstad i Norheimsund. Også rørlegger NilsAksnes & Co i Norheimsund ble utsatt for innbrudd. Her forsvant blant annet15.000 kroner. Det var også innbrudd flere andre steder i Hardanger.

— Etterforskningen førte oss til Trondheim. Der ble det gjortet beslag, som knyttet en 39 år gammel trønder til tyveriene fra Gule’s, sierTerje Kvalvik, lensmann i Kvam og Samnanger.

— Han har erkjent tyveriet og har forklart at han var påpåskeferie i Hardanger, legger lensmannen til.

Han ønsker ikke å gå i detalj om hva som ble funnet avtyvgods i Trondheim.

Tirsdag ble også to lokale menn ble siktet i saken, en 33 årgammel mann og en 35-åring, begge fra Kvam. Dermed ser det ikke ut til at detvar omreisende kriminelle fra utlandet som sto bak påskekrimmen i Hardanger.

— Det ble gjort beslag fra de to mennene fra Kvam som knytterdem til tyveriet fra rørlegger Aksnes, samt tyveri fra Fusa, sier Kvalvik.

Lensmannen opplyser at de to skal avhøres i løpet avonsdagen.