I et lagerrom under pizzarestaurantens kjøkken lå en død rotte i en rottefelle. Restauranteieren ante ikke hvor lenge den hadde vært der. Mattilsynets inspektører var alt annet enn fornøyde da de besøkte Bella Paris i Nygårdsgaten i Bergen nylig.

— Vår vurdering var at spisestedet hadde så dårlig kontroll med skadedyr at vi måtte stenge det, sier seniorinspektør Margrethe Wold i Mattilsynet.

Riktignok ble det ikke oppbevart mat i rommet der kadaveret ble funnet, men Mattilsynet vurderte smittefaren fra rotter som så stor at de stengte stedet, ifølge Wold.

bt.no har ikke lykkes å få kontakt med eieren av restauranten.

Rotte og dårlig orden

Totalt 25 spisesteder ble sjekket i Mattilsynets siste inspeksjonsrunde, og tre av dem ble stengt på dagen, ifølge etatens nettsider:

  • Bella Paris , Nygårdsgaten 54, Bergen sentrum. Ikke tilfredsstillende skadedyrkontroll, funn av død rotte.
  • Bella Rosa (Leirvik Pizza), Loneveien 1, Nesttun, Bergen. Ikke tilfredsstillende oppvaskforhold, oppvaskmaskin ikke i funksjon, mangler ved innredning og utstyr mm.
  • Selam , Nedre Korskirkeallmenning 4, Bergen sentrum. Ikke tilfredsstillende oppvaskforhold, defekt oppvaskmaskin, dårlig orden og renhold mm. Alle de tre restaurantene har nå fått åpne igjen etter å tatt tak i problemene sine. I en ny rapport om Bella Paris skriver Mattilsynet følgende:

«På bakgrunn av utført tilsyn kan virksomheten åpne igjen. Virksomheten hadde inngått avtale med skadedyrfirma, tettet flere huller i vegg på lager hvor rotten ble observert samt ryddet og vasket dette lageret. Alle lokaler var i tillegg vasket ned.»

Her er «dommen»

Ytterligere tolv steder fikk mindre alvorlig kritikk av Mattilsynet. Merknader for alle restaurantene finner du på Mattilsynets nettsider.