Og dersom utviklingen fortsetter, skal det bli forvirrende for enda flere lærere her i landet. De siste 20 årene har det vært en veldig økning i antall tvillingfødsler i Norge. I 2001 ble det født 1016 tvillingpar, mer enn dobbelt så mange som i bunnåret 1979. Da ble det født 465 tvillingpar.

— Det er greit å gå i samme klasse, for hvis jeg glemmer noe, så kan jeg spørre Stine om å få låne av henne. Og så passer hun på at jeg husker gymbagen, sier Styrk Næss.

Det er lett å skille ham fra tvillingsøsteren Stine. Det er verre med Bernhard og Simon Steindal. De har samme frisyre og fine fregner på nesen begge to. Thomas og Kenneth Viken skaper likevel aller mest røre. Den ene ser ut som en kopi av den andre.

Må kle seg ulikt

Klasseforstander Marit Køsmen har bedt de to lysluggene om å kle seg ulikt for at hun skal kunne skille dem. Først etter fire år fanger hun de ulike nyansene i ansiktstrekkene deres.

— Hvis vi vil, så kan vi lure henne lett. Det er bare å ta på like klær, ler 9-åringene.

Viken-brødrene ble aldri kalt «tvillingene» da de var små. Foreldrene fokuserte på at de skulle være to individer. Først da de var fem oppdaget de selv at de var tvillinger. Men utenfor hjemmet blir de sett på som ett.

— Det kan være veldig sårt for dem. De blir fornærmet hvis jeg ikke ser forskjell. Og hvis en av dem har gjort noe galt, får begge ofte kjeft. De andre lærerne på skolen har ikke sjanse til å se forskjell, sier klasseforstanderen.

Skilles i ungdomsskolen

De tre parene har havnet i samme klasse fordi skolen har en praksis med å dele elevene inn etter hvor de bor.

— Det er vanlig at tvillinger kommer i samme klasse, fordi de trenger den tryggheten. Men her på Olsvik deler vi dem fra hverandre når de kommer i ungdomsskolen. Det vil de selv, for da er de klare for å bli selvstendige individer, sier Køsmen.

Når tvillingene går i samme klasse kan de følge hverandre til skolen og hjelpe hverandre med lekser. Samtidig blir alt de presterer sammenliknet.

— Det kan være ganske vanskelig for noen at skolearbeidet er veldig sammenliknbart. Det er forskjell på nivået på det de presterer, så jeg må formulere meg rett for ikke å såre og ødelegge, sier Køsmen.

Hun er blitt en slags ekspert på tvillingers atferd, og forteller at de alltid tar godt vare på hverandre. De svikter hverandre aldri. Men de kan krangle. Ganske voldsomt.

— Tvillinger har et kjærlighet/hat-forhold til hverandre. De er veldig avhengige av hverandre, men de kan være uhyre uenige også, sier læreren.

De tre parene har alle flere søsken, men mødrene sier at tvillingene har stor glede og trygghet i hverandre, og at de har et helt spesielt forhold.

— Av og til er det som om de forsvinner inn i sitt eget lille univers der de diskuterer og konsentrerer seg. Jeg kan rope og rope på dem, men de enser meg ikke, sier Gunn Viken.

Et sjokk at det var to

I likhet med de to andre mødrene ble hun mildt sjokkert da hun skjønte at hun skulle ha to små nurk på én gang.

— Det var veldig annerledes enn å få bare ett barn. Jeg var mye større og tyngre. Jeg fant ikke klær jeg kunne gå med, og jeg ble sykemeldt tidlig fordi jeg måtte ta det med ro. Og da de ble født, var det veldig mye arbeid med to på én gang, sier Gunn.

Både hun og de to andre mødrene hører til grupper av kvinner som har større sjanse for å få tvillinger enn andre.

Gunn Viken og Lillian Næss var godt voksne da de fikk tvillingene sine. Gunn var 29, Lillian 36. Sjansen for å få tvillinger øker med alderen. Siv Steindal var bare 24 år da hun fikk Bernhard og Simon, men hun hadde fått hormonbehandling fordi hun ikke fikk tilbake menstruasjonen etter å ha gått på p-piller. Det øker sjanser for å få flere barn på én gang.

Samtlige har dessuten tvillinger i familien. Det underligste av alt var vel at tre par skulle ende i samme klasse. For selv om antall tvillingfødsler er doblet, er det fremdeles bare 18,5 per 1000 fødsler som er tvillinger, mot 9,1 i 1979.

Nå har klasseforstander Køsman selv struttende mage. Hun er gravid og skal ut i permisjon i sommer. En stund lurte hun på om det kunne være to, fordi hun vokste så fort.

— Det er bare en, men hadde det vært to, så hadde jeg slått fast at det var smittsomt, ler klasseforstanderen.

STADIG FLERE: De siste 20 årene er antall tvillingfødsler doblet her i landet. 9-åringene (fra venstre) Stine og Styrk Næss, Bernhard og Simen Steindal, og Kenneth og Thomas Viken går alle i samme klasse på Olsvik skole.
Foto: Marita Aarekol