Fredrik Tønjum, leder Eikedalen skisenter

Hvordan får man ungdommer til å bruke hjelm?

– Det begynner å bli veldig akseptert. Du får hjelmer som er lette, og det har blitt et anvendelig hodeplagg, som varmer godt. De voksne bør gå foran med et godt eksempel.

Burde det vært hjelmpåbud i skiløypene?

– Vi har gratis utlån av hjelmer. Hvis vi hadde hatt påbud, så måtte vi hatt tusen hjelmer liggende. Men om ikke så mange år blir det nok påbud.

Hva bør en se etter når en kjøper ny hjelm?

– Hjelmen skal sitte godt på hodet. De som selges i sportsforretningen er alle godkjente hjelmer. Det er viktig at den sitter tett – at den ikke er for stor.

Gunhild Dugstad, ungdomsrepresentant i Hordaland skikrets og medlem av alpinkomiteen i Norges skiforbund

Hvordan får man ungdommer til å bruke hjelm?

– Det handler om imagebygging – at det blir kult å bruke hjelm. I de aktive miljøene er det ukult å ikke bruke hjelm. Jeg er egentlig overrasket over hvor mange som bruker hjelm. Det er på vei inn. Hjelmen er også blitt finere. Hvis alle voksne og unge voksne bruker hjelm så blir man forbilde for de som er yngre.

Burde det vært hjelmpåbud i skiløypene?

– For barn burde det være påbud fra skianlegget sin side.

Hva bør en se etter når en kjøper ny hjelm?

– Hvis foreldrene skal kjøpe til barna, og de skal få dem til å bruke dem, så er det jo viktig at de er litt tøff. Det er ikke nødvendig å kjøpe en dyr hjelm. Den må passe på hodet – det er ikke sikkert at lillebror kan arve storebror sin hjelm. Så er det viktig at den varmer ørene, samtidig som det bør være en form for lufting så man hører når man kjører – hørselen er viktig for balansen. Og reimene under haken bør kunne reguleres.

Ole Andreas Rødven , daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening (AL)

Hvordan får man ungdommer til å bruke hjelm?

– Det er først og fremst foreldrene sitt ansvar å påvirke ungdommene til å bruke hjelm, blant annet ved å gi dem fornuftig informasjon om at hjelmbruk forhindrer alvorlige hodeskader.

Burde det vært hjelmpåbud i skiløypene?

– Nei. Det er veldig positivt at hjelmbruken øker, men jeg mener det må være opp til voksne som selvstendig tenkende mennesker å selv vurdere om de vil kjøre med hjelm. Med nær 50 prosent utlendinger i skianleggene vil dessuten et påbud vanskelig kunne håndheves.

Hva bør en se etter når en kjøper hjelm?

– Hjelmen bør være CE-merket, og den bør sitte godt på hodet.