En av skolene, som foreløpig kalles Da Vinci montessoriskole, har søkt om godkjenning for opptil 200 elever i Bergen, forteller Hjalmar Olseth hos Fylkesmannen. Initiativtakerne opplyser til BT at skolen er tenkt lagt til Fana bydel, og at oppstart neppe blir før til neste høst. For øvrig ønsker de verken å stå frem med navn eller gi flere detaljer om planene.

På Osterøy har montessoriskolen på Hosanger allerede fått godkjenning og starter trolig opp til høsten. I tillegg venter grendafolket på Tysse spent på resultatet av sin søknad.

Gleder seg til flere kolleger

Uansett får de seks lærerne og 60 elevene ved den 13 år gamle montessoriskolen på Paradis i Bergen snart flere likesinnede i fylket. Det gleder lærerne Marta Drønen og Åse Langeland seg til.

— Det er bare positivt at det blir flere montessoriskoler. Det gir oss lærere et større faglig miljø, og jeg er sikker på at det er marked for en skole til i en så stor by som Bergen, sier de to.

Langeland har hovedansvaret for elevene fra 1. til 3. klassetrinn. Drønen er lærer for de eldre elevene. Aldersblanding var et av prinsippene til Maria Montessori, som grunnla den pedagogiske retningen for et århundre siden. Derfor er klassetrinnene opphevet ved skolen, sammen med klasserommene. Hver enkel elev skal få oppgaver skreddersydd for elevens nivå.

Når BT ankommer den idylliske hvite trevillaen på Paradis, myldrer elevene ute i hagen. De har utetid hver dag mellom 11.30 og 13.00. Undervisningen er ellers organisert i en bolk før pausen og en bolk etter.

— Lange arbeidsøkter gir bedre konsentrasjon. Elevene skal selv jobbe selvstendig med noe som interesserer dem, og da trenger de tid, forklarer Åse Langeland.

Balanserende pappa

Om prinsippene kan fortone seg vage for oss som er vant med kateter-undervisning, viser det seg raskt hvordan disse ideene fungerer i praksis når BT er flue på veggen hos de yngste elevene.

Førsteinntrykket er kaotisk, siden elevene beveger seg fritt gjennom tre rom i andre etasje. Men de samler seg i raskt i små grupper på to til fire, dypt konsentrert om det de holder på med.

— Vi finner ord og setter de sammen. Så prøver vi å finne en figur som passer, forklarer Odin Alexander (7) og Eirik (6).

Ved hjelp av ordkort har de laget setninger som inneholder artikkel, adjektiv, substantiv og verb. Nå gjelder det å finne ut hvilke plastfigurer som kan passe til «En kjedelig pappa balanserer» og «En liten hund raper».

— Gaupe. Dette dyret kan veie 25 kilo og ligner på en huskatt, bare mye større, leser førsteklassingene Pernille og Emilie fra et ark.

— Vi har lest det i en bok og laget arket på datamaskin, forklarer de.

Unge mattegenier

Overalt ser det ut til å skje noe. Noen prøver å finne ut hvilke fugler som heter hva, noen tegner og noen leker med steinaldermennesker. Men det som tilsynelatende er lek, viser seg å være langt mer imponerende.

«Regnestyke klokken fem åver ett: 3966 delt på 3» står det på et ark som Claus Andreas (6 og et halvt) viser BTs utsendte. Lett perpleks begynner vi å regne i hodet, men det viser seg at Claus Andreas og kameraten Andreas for lengst har funnet svaret: 1322. Ved hjelp av klosser som alt etter størrelsen utgjør 1000, 100, 10 eller 1 kan guttene lett finne klosser som blir 3966, og deretter dele klossene i tre like grupper. Ikke rart at flere av de yngste elevene synes matematikk er aller gøyest.

Blant de eldre elevene er det roligere. Noen har satt seg ut i solen for å arbeide, andre snekrer fuglekasser.

— Opplegget vårt går ut på en gradvis overgang fra det konkrete og praktiske til det mer abstrakte. Derfor er ikke overgangen til vanlig ungdomsskole så veldig stor for elevene våre, sier Marta Drønen, og legger til at skolen nå har fått godkjent planer om en egen ungdomsskole.

Montessoriskoler utgjør nå den største gruppen av privatskoler som søker om godkjenning som et faglig-pedagogisk alternativ, det vil si på et ikke-religiøst grunnlag. Per 24. april behandlet Undervisningsdepartementet 57 nye søknader. 30 av disse søker på et faglig-pedagogisk grunnlag, opplyser Trude Rime ved Opplæringsavdelingen.

SLIKKER SOL: Midt på dagen har montessorielevene utetid. Ingrid, Kaia, Yvonne, Helene og Stine (bak) fra den eldste gruppen tok med seg pledd og CD-spiller. - Vi bare later oss i solen, vi, fniser jentene.<br/>Foto: RUNE SÆVIG