— De sier at det alltid har vært sånn, at det er en historisk skjevfordeling, men det er jo helt utrolig urettferdig. Slik kan det ikke fortsette, sier Kjetil Vevle. Vevle er nestleder i Norsk Studentunion i Bergen. Han er opprørt over den skjevfordelingen studentene i Bergen er ofre for.

Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH) er en et helsetilbud til studenter med psykiske problemer, i regi av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). De har tilsvarende ordninger ved de fleste studiesteder i Norge.

Får mest

I dag mottar SiB 87.000 kroner i statlig støtte til SPH. Resten finansieres av studentene selv, over semesteravgiften.

I Oslo og Trondheim er situasjonen en ganske annen. Der dreier støtten seg om millionbeløp (se grafikk). Det er utvilsomt hovedstadsstudentene som får den klart største støtten, også sett i forhold til studenttallet.

— Tilbudet i Bergen er ikke nødvendigvis dårligere enn i de andre byene. Problemet er at pengene til driften tas fra andre deler av SiBs virksomhet, sånn som kantiner, boliger og så videre.

Pengestøtten til SPH i landets tre største byer og studiesteder var tidligere en egen budsjettpost. I dag kanaliseres pengene via helseregionene, men som øremerkede midler.

— Det har vært utrolig vanskelig å finne ut av dette. Det virker som om det er en ordning ingen har noen god forklaring på, sier Vevle.

Enorme forskjeller

— Men forskjellene er jo enorme. Nå må staten ta ansvar og gi likeverdig støtte til Bergen og alle de andre studiestedene i Norge som nå blir forfordelt.

Etter det BT erfarer er det bare i Oslo, Trondheim og Bergen at det gis støtte til SPH. Det betyr at rundt 20 andre studiesteder rundt om i landet ikke får en krone i støtte.

Kjetil Vevle er ikke bare nestleder i NSU i Bergen, han er også leder for AUF i Hordaland. Vevle har derfor forsøkt å nå frem til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad med sitt budskap via partiets kanaler. For to-tre uker siden sendte han en skriftlig forespørsel.

— Jeg har ikke hørt noen ting, men jeg forventer egentlig at den urettferdigheten rettes opp allerede når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett til våren.

FORUNDRET: - Jeg skjønner ikke at det er mulig, sier NSUs nestleder, Kjetil Vevle og tenker på at Studentenes psykiske helsetjeneste i Oslo mottar mer enn 22 ganger så mye penger per student som i Bergen.
Brekke, Eirik