BJARNE KVAM bjarne.kvam@btidende.no

Tiltalebeslutningen inneholder også andre forhold, som vold og trusler, narkotikaforbrytelser og brudd på våpenloven.

Selve tiltalebeslutningen vil være tilgjengelig torsdag 29. mars

Hovedforhandling i saken er berammet i Bergen byrett fra 18. april, og fem uker fremover.

Siktelsene er henlagt for to øvrige 26-åringer, en kvinne og en mann.