— Det fikk oppmerksomhet over hele verden da Balestrand under en periode hadde null registrerte arbeidsledige, sier avdelingsdirektør Frode Henden i NAV.

Hansen lovet derfor å gi rådmannen i Hornindal beskjed når dette skjer i hans kommune, slik at han får nyte godt av samme positive publisiteten, Det bor i dag rundt 1200 personer i Hornindal.

Trenger 2000 arbeidere

Problemet for Hornindal og hele Sogn og Fjordane er at mangelen på arbeidskraft er skrikende.

Fylket trenger 2000 nye medarbeidere bare i år. Når disse uteblir betyr det at en rekke bedrifter taper anbud og ikke får utviklet seg fordi de ikke får tak i folk.

— Mangelen på arbeidskraft gjelder det meste av landet, og ikke minst hele Vestlandet. Problemet for Sogn og Fjordane er at vi taper både nasjonalt og mot de andre Vestlandsfylkene i konkurransen om denne arbeidskraften, sa NAV-direktøren.

Sogn og Fjordane er et fylke som går best når det går dårlig for hele nasjonen.

— Men i oppgangstider som nå klarer vi ikke å konkurrere om arbeidskraften, slo Henden fast.

Det paradoksale er at folketallet går ned i en situasjon hvor fylket etterspør arbeidskraft mer enn noen gang. 540 personer forsvant i fjor fra fylket som har rundt 100.000 innbyggere.

— Det som hjelper på utflyttingen er at kvinnene i Sogn og Fjordane føder flere barn enn kvinnene i resten av landet. Fødselsraten i fylket er 2,03 barn per kvinne, mens den er 1,8 i resten av landet.

Får utenlandsk hjelp

Høye fødselstall er likevel ikke nok. Det som nå redder Sogn og Fjordane er arbeidsinnvandringen.

— Og det skjer ikke bare i reiselivsnæringen. Men vi har nå en betydelig arbeidsinnvandring i alle bransjer. Alle bransjer sier de planlegger å bruke mer utenlandske arbeidskraft. Og stadig flere kommuner ser nå arbeidsinnvandring som en del av sin langsiktige strategi.

Frode Henden tror en slik strategi er helt riktig. Han understreket derfor at en slik strategi også må inkludere flytting med hele familien. Dette vil kreve en tilpasning av hele tjenestetilbudet i kommunene og et bredt samarbeid mellom næringslivet og det offentlige velferdstilbudet.

Under Nordfjordkonferansen på Nordfjordeid i går var både arbeidsinnvandrere og utflyttere som hadde vendt tilbake invitert til å dele sine erfaringer. Rådene fra disse var at kommunene i Nordfjord ikke måtte prøver å være noe de ikke var. De bør selge sine sterke sider som god plass, fantastisk natur, mulighet for at husdrømmen gikk i oppfyllelse og trygt oppvekstmiljø for ungene.

Men det de gjerne skulle rettet litt på var en mer ordentlig flyplass, muligheter for å bygge i strandsonen, mer allsidig utvalg av mat, ennå litt mindre jantelov og mer støtte til dem som satset på nye ting.