Samtlige er imidlertid hjemmehørende i Bergen, de to eldste etter en omflakkende tilværelse hos flere eiere andre steder i landet og i utlandet.

MS «Midthordland» er det eldste av skipene i samlingen. Hun ble bygget i 1947 for Det Midthordlandske Dampskibsselskab ved AS Stord. Fra 1. januar 1962 overtok HSD etter å ha innfusjonert Midthordlandske. Skipet ble overflødig i HSD sine ruter til bygdene ved Bjørnefjorden og ble i 1971 solgt til Göteborg og fikk navnet MS «Midland». Via eiere i Oslo havnet hun i England. og ble tilbakekjøpt av interesser i Svelvik som MS «Sunrise II» I 1994 ble hun overtatt av nåværende eierselskap, et nyetablert Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS.

MS «Brand» ble levert HSD som MS «Hardangerfjord» fra Stord Verft i 1959. Hun ble satt i ruten mellom Odda og Bergen. I 1982 tok tiden henne igjen og hun havnet hos Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane som MS «Firda» med Måløy som hjemsted. I 1989 ble hun solgt til Aanen Nilsen Shipping AS og ble registrert i Kopervik som MS «Brand». Senere er hun omregistrert til Bergen og tilhører nå Compass Shipping AS i Bergen og har bl.a. vært benyttet i cruisefart i Svalbard-området.

Nyeste skudd på stammen, hurtigbåten MS «Draupner» i Flaggruten, eid av HSD Sjø AS, ble levert fra Austal Ships i Australia i 1999 sammen med søsteren MS «Sleipner» som senere forliste.

TRIO: MS «Midthordland», MS «Brand» og MS «Draupner», akterende mot baug, fra Blomstertorget til Strandkaien.<p/>Foto: HELGE SUNDE