Den høye andelen lederstillinger er et av punktene Ernst & Young trakk frem i sin rapport om den økonomiske situasjonen i Bydrift.

Ernst & Young fant tre ulike ledernivåer med til sammen 17 ledere. Til sammenligning har Natur— og idrettsservice KF i Stavanger seks ledere. Dette KF-et har 185 ansatte, litt flere enn Bydrift, og utfører mye av de samme oppgavene.

«Bydrift har innført en ny organisasjonsmodell som ikke er tilpasset organisasjonens størrelse og arbeidsoppgaver», skriver Ernst & Young. De kritiserer manglende fleksibilitet i organisasjonen og høye administrasjonskostnader. Nesten hver femte ansatt jobber med ledelse eller administrasjon.

Også kompetansen til lederne blir kritisert. «Ingen i dagens toppledelse har bakgrunn fra anleggsbedrift eller tilsvarende organisasjon. Det er også generell mangel på forretningsmessig forståelse og kompetanse».