— Vi har hatt mange nye kontrollører på opplæring i høst. Derfor har vi vært mer ute i høst enn tidligere, sier Linn Helen Trones. Hun er kontrollansvarlig ved Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Reker gatelangs

Til tross for mange kontroller har det blitt avdekket få tilfeller av overskjenking i høst. På den annen side rapporterer politiet om altfor mye fyll i gatene, spesielt natt til søndag i julebordssesongen.

— Tidvis er det den reneste jungelen i Bergen sentrum. Det er altfor mange overstadig berusede mennesker, sier Bengt Angeltvedt ved Bergen sentrum politistasjon. Han er sjef for politifolkene som patruljerer i sentrum.

- Hvorfor ser dere færre tilfeller av overskjenking mens politiet ser altfor mange fulle folk på by’n?

— En forklaring kan være at mange allerede er for fulle når de skal inn på et sted. De nektes i døren og blir drivende rundt i sentrum. I tillegg har vi alle dem som vises ut fra stedene i løpet av kvelden fordi de er overstadig beruset. Også mange av disse blir drivende på gaten, svarer Trones.

Fokus på likebehandling

Til tross for forholdsvis få tilfeller av overskjenking, har flere utesteder fått advarsel fordi de har hatt ulovlig alkoholreklame i lokalet eller ikke hatt orden i interne papirer.

— Vi forholder oss til lovverket som er laget. Det sier at utestedene skal ha internkontroll og ikke reklamere for alkohol. Dette påpeker vi selvsagt hvis vi avdekker det. Men det sier seg selv at det er langt verre å skjenke mennesker overstadig beruset eller servere mindreårige alkohol, understreker Trones.

Selv om deler av utelivsbransjen tidvis kan ha et anstrengt forhold til skjenkekontrollen, mener Trones at samarbeidet egentlig går greit.

Skjenkekritikk

— De gangene vi møter representanter fra utestedene, er det egentlig en god tone mellom oss. Bransjen tar oss langt mer på alvor. Dersom vi påpeker feil, retter de aller fleste disse opp, sier hun.

Tidligere har flere rettet kritikk mot skjenkekontoret for at det har vært for tilfeldig hvilke steder som har vært kontrollert. Fremover skal det legges økt fokus på likebehandling stedene imellom.

— Absolutt alle steder skal kontrolleres minst en gang i året. Dessuten er det viktig med et effektivt oppfølgingssystem, sier Trones.

HEKTISK: Av de 15 sakene innsatsleder Rune Vedeler og kollega Karsten Raa var på i natt, var 14 av dem alkoholrelaterte saker. Foto: Sonja Ystaas.
BLØDDE KRAFTIG: En person fikk kuttskader etter at et vindu knuste. Foto: Sonja Ystaas.