Nå slår Havarikommisjonen for sivil luftfart alarm og ber om bedre utstyr for å måle sikten på rullebanen.

Den siste nestenulykken skjedde 10. desember i fjor. Da havnet et SAS-fly med 111 mennesker om bord delvis utenfor rullebanen. Under innflygingen var tåken så tett at flyet ble holdt i ventestilling i luften for å avvente de vanskelige værforholdene. Da man etter en tid fikk landingstillatelse, hadde styrmannen, som førte flyet, fått fri sikt til rullebanen. Men få sekunder før flyet skulle ta bakken, havnet det helt plutselig i så tett tåke at all sikt forsvant. Det ble vurdert å avbryte landingen. Men ifølge rapportene fra både havarikommisjon og SAS ble dette vurdert som mer hasardiøst enn å fortsette landingen.

Skar mot høyre

I de få sekundene uten sikt, skar flyet mot høyre. Dette oppdaget kapteinen. Med et markant rorutslag klarte han å få flyet inn på banen igjen. Men flyet traff likevel skjevt og kjørte ned tre kantlys.

De to andre nestenulykkene skjedde under tilsvarende tåkeforhold i 1995 og 1999. Ved alle de tre tilfellene har det oppstått skader på fly eller banelys.

I sin egen rapport omtaler SAS hendelsen på Flesland i fjor som en alvorlig nestenulykke (Serious Incident Report). Felles for alle de tre episodene er at pilotene plutselig har mistet all visuell kontakt med rullebanen i den aller siste del av innflygingen.

En medvirkende årsak er at Flesland har både en tungvint, upraktisk og usikker metode for å måle sikten under vanskelige værforhold. Dagens måling skjer ved hjelp av biler. Når det oppstår tåke, må personell kjøre langs rullebanen med biler og telle lamper med 60 meters mellomrom for å beregne sikten.

Metoden har klart svake sider fordi man ved hjelp av biler kun får målt sikten når flytrafikken er innstilt. Av sikkerhetshensyn kan man nemlig ikke ha fly og biler på rullebanen samtidig.

Kan få pålegg

Ifølge havarikommisjonen er denne metoden personellkrevende og belastende for hele kommunikasjonssystemet på flyplassen. Dessuten blir heller ikke de målte verdiene helt aktuelle i tåkeforhold. Derfor anbefaler kommisjonen at Flesland blir utstyrt med en permanent og moderne optisk måler for sikten. Kommisjonen ber også om at det installeres senterbanebelysning på rullebanen.

Luftfartstilsynet tar nå affære i saken.

— Vi har avventet rapporten fra havarikommisjonen etter hendelsen med SAS-flyet for snart et år siden. Nå vil vi raskt se på saken og vurdere et pålegg om å installere det utstyret kommisjonen anbefaler innen en gitt frist, sier rådgiver i Luftfartstilsynet, Jon Sneltvedt, til Bergens Tidende.

Sikkerhet foran alt

Luftfartsverkets regiondirektør på Flesland, Hilmar Auran, vil også se på forholdet.

— Vi forholder oss til de pålegg som kommer fra Luftfartstilsynet. Men i tillegg vil vi vurdere hva som bør gjøres for å øke sikkerheten under vanskelig lokal tåke. Sikkerhet kommer foran alt annet på Flesland, legger Auran til.

I sin kommentar til Havarikommisjonen skriver sjefflygelederen på Flesland at siktmåling ved hjelp av biler benyttes i mangel av tilfredsstillende godkjent teknisk måleutstyr.