• Det folkelige ordet «rømning» blir av Kriminalomsorgen delt i rømning, unnvikelse og uteblivelse. Rømning fra lukket fengsel betyr at den innsatte kommer seg forbi siste mur eller gjerde.
  • Unnvikelse: En innsatt som stikker av fra f.eks. arbeid han er satt til utenfor fengselets siste fysiske hinder.
  • Uteblivelse: Å ikke komme tilbake fra permisjon, eller ikke komme tilbake fra arbeid eller skole.
  • Innsatte som stikker av kan bl.a. få det vanskeligere med prøveløslatelser, utflukter og permisjoner.
  • KILDE: KRIMINALOMSORGEN. BERGEN FENGSEL.