11. februar startet årets første container med sykehusutstyr sin ferd til Dar-es-Salaam i Tanzania. Containeren er full av ultralydapparater, røntgenapparater, dialysemaskiner og operasjonsbenker. Etter å ha stått på lager på Haukeland, blir de nå tatt i bruk ved vennskapssykehuset i Dar-es-Salaam.

— Vi sender omtrent tre containere i året med gammelt utstyr til vennskapssykehusene våre, sier Jon Wigum Dahl, avdelingsleder ved Haukelands internasjonale avdeling.

Fem sykehus i verden

— Utstyret er slikt vi ikke lenger bruker, ofte fordi vi har fått nytt, sier Dahl.

Han forteller at Haukeland har fem hovedsamarbeidssykehus rundt om i verden. Nærmere 20 kliniske avdelinger ved Haukeland er engasjert i det internasjonale arbeidet.

— I høst sendte barneklinikken en del utstyr til en samarbeidsklinikk i Zanzibar, forteller Dahl.

Fredskorpset

I tillegg til å sende utstyr, blir mottakerne lært opp i hvordan utstyret skal brukes.

— I april vil Haukeland sende to røntgenteknikere til Dar-es-Salaam for å bistå med utpakking av installasjoner og opplæring. Alle utgiftene til frakt og reise er finansiert av Fredskorpset, sier Dahl.

Ut med 5000 datamaskiner

Helse Vest IKT jobber nå med å starte et prosjekt der gamle datamaskiner kan sendes til samarbeidssykehusene.

— I Helse Vest finnes det over 20.000 datamaskiner. Disse har etter reglementet bare levetid på fire år. På ett år skiftes det ut 5000 datamaskiner. I stedet for å kaste dem, ønsker vi å sende dem til sykehus som trenger dem. Da vil vi blant annet skifte harddisker og rense datamaskinene, sier Dahl.

Uniform blir emballasje

Avdelingslederen forteller at alt utstyr er i forsvarlig stand og blir nøye undersøkt før det sendes.

– På grunn av den raske teknologiske utviklingen her hos oss skiftes det ut mye brukt utstyr som fortsatt er i god stand. I stedet for at dette havner på dungen, kan det være med på redde liv og helse til pasienter ved samarbeidssykehusene i mange år fremover.

Også ødelagte uniformer ved sykehuset blir gjenbrukt.

— Vi bruker ødelagte uniformer og sengetøy som emballasje når vi sender utstyr, forteller Dahl.