Rommet er på beskjedne 17 kvadratmeter, høyden under taket er 2,20 meter. De enkle Ikeasengene står langs veggen. Høyt opp på veggen kaster to små kjellervinduer et sparsomt lys inn i rommet.

— Vi syntes leien var ganske drøy, særlig når vi bor tre på samme rom, sier Mathias Asplund.

Rommet de tre bor på er i byggetegningene kalt trimrom. I de opprinnelige tegningene var de tre rommene i underetasjen kalt «disponibelt». Dette godtok ikke byggesaksavdelingen, og byggkonsulent Morten Nytun i Byggprosjekt AS skriver i et brev som følger de siste tegningene: «En har derfor valgt å benytte rommene for fremtiden til hobbyrom, trimrom og aktivitetsrom.»

Helt rett er ikke dette. For på de nye tegningene kalles hobbyrommet for «bod». I den 12,3 kvadratmeter store boden bor det to personer.

Takhøyden gjør at underetasjen ikke er egnet innredet til egen boenhet. Det vedgår Nytun i det samme brevet, men det har ikke hindret huseier Jansens Rederi å putte inn syv personer i underetasjen.

Jansens Rederier gjør gode penger på Wolfs gate 2a. Det bor i dag 26 personer i huset. Hvor mange personer huseier har planlagt å presse inn i bygget på sikt er ikke kjent, men allerede i dag bor det 17 personer i underetasjen og første etasje. Andre etasje står foreløpig tom, mens det i tredje etasje og loftsetasjen bor ni personer.

Bergens Tidende får opplyst av studentene som bor i tredje etasje og på loftet at de hver betaler 3500 kroner i måneden. Chess sine ansatte betaler 1900 kroner i måneden. Dermed håver huseier inn 65.000 kroner hver måned i husleie. Når andre etasje er leiet ut til fem personer, slik det er plass til i leiligheten, når leieinntekten på ett år tett opp i en million kroner.

Hadde huseier leiet ut til tre barnerike familier, slik han overfor byggesaksavdelingen hevdet å skulle gjøre, ville inntektene ligget på godt under det halve. Huseier tjener langt over en halv million på å bryte reguleringsplanen.