Byråd Øistein Christoffersen (Frp) er nemlig gift med Tove Christoffersen, bystyrerepresentant for Frp.

Sønnen, Tor Erik Christoffersen, ble Frps åttende varamedlem til bystyret ved fjorårets valg. Han er også vara til Åsane bydelsstyre.

Tove Christoffersen er medlem i komité for oppvekst denne perioden. I tillegg sitter hun i Rådet i Bergen og Omland Havnevesen, og er varamedlem i forstanderskapet i Sparebanken Vest og i Stiftelsen Nordiske Mediedager.

Flere fra samme familie er ikke uvanlig i lokalpolitikken. Her er eksempler på andre familiekonstellasjoner:

  • Ekteparet Eilert Jan Lohne (Ap) og Janeke Vatne (SV) satt lenge i bystyret sammen.
  • Bjørn Christensen (Ap), tidligere ordfører på Voss, har to døtre som er politisk aktive i samme parti: Joril Christensen i fylkestinget og Silje Christensen i Bergen bystyre.