En anonym student Studvest har pratet med, oppsummerer et mislykket studieår slik:

— Hjemmeeksamenen gikk i vasken fordi jeg ikke sjekket Studentportalen. Jeg hadde ikke internett hjemme, og datasalen var alltid full. Dessuten trodde jeg at den ikke skulle leveres inn før i juni. Jeg tok eksamen i det andre faget, men hadde ikke lest nok. Og da strøk jeg.

Famler i blinde

Studenten er ikke den eneste som er på defensiven. 28,9 prosent av studentene som var registrert ved UiB forrige studieår, har nemlig ikke kapret et eneste studiepoeng. Det viser tall fra Utdanningsavdelingen på universitetet, skriver Studvest i dag.

Studentene i Oslo og Trondheim er flittigere, kan statistikken tyde på. Ved Universitetet i Oslo studerte ikke hver fjerde student, og ved NTNU hver femte, viser tall fra studentavisene Universitas og Universitetsavisa.

Leiv Sydnes, viserektor for utdanning ved UiB, mener mange studenter famler i blinde.

— Det er et relativt høyt tall, og det er nok mange grunner til at studenter ikke tar eksamen. En del vet ikke hva de vil og trekker seg. Kanskje de ikke hadde tenkt skikkelig igjennom hva universitetsstudier innebærer, sier han til Studvest.

- Velg praktisk

Sydnes mener mange av dem som nå studerer på Universitetet, rett og slett har valgt feil.

— Flere av studentene burde heller tatt mer praktiske fag, sier han.

Tallene viser at det er menn som i størst grad ikke sikrer seg studiepoeng, og at studenter under 25 år kaprer flere poeng enn eldre studenter.

— Studenter på høyere nivå fullfører i mindre grad eksamen. Det bekrefter til dels inntrykket jeg har av at næringslivet ikke nødvendigvis stiller krav om at studenten har fullført eksamener, så lenge de har den nødvendige kompetansen, sier Sydnes.

Kvalitetsreformen gir UiB anledning til regelrett å kaste ut studenter som ikke har fått studiepoeng på et år. Det vil ikke skje.

— Vi vil heller prate med dem, for å høre hva som gikk galt, sier viserektoren.

TEGNING: LEIF RAA