Mattesensoren mottok bare blanke ark fra flere av studentene. Ikke ett eneste svar.

Ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) strøk mer enn syv av ti av studentene på matteeksamen i vår. Det er Sogn Avis som i går fortalte om denne «mattekatastrofen» blant vordende lærere som snart skal ut i norsk skole. Som matematikklærere!

Skjønte ikke bæret

— Jeg så raskt at jeg ikke klarte disse eksamensoppgavene, sier student Joachim Laberg ved HSF i Sogndal.

Han gikk etter to timers forsøk på femtimers-eksamen 10. juni. Nå er sensuren falt. Det var en rask jobb for sensoren.

— Det var mange som gikk tidlig, og jeg vet at flere leverte blankt, sier Laberg.

Det var et lite kull som gikk opp i matte i vår ved HSF i Sogndal. Kun 70 studenter på allmennlæreutdanningen skulle løse oppgaver i geometri og elementære funksjonsoppgaver.

Kamuflert stryk

Det gikk altså helt galt. Mange av studentene kommer nå fra videregående skole med et elendig mattegrunnlag, ifølge Utdanningsdepartementet. Og sensorer i matte i videregående skole har tidligere, blant annet i BT-reportasjer, gitt uttrykk for at noen av elevene med ståkarakteren 2 i matte fra videregående egentlig har en kamuflert strykkarakter.

Disse elevene havner blant annet på høgskolenes lærerutdanning. I vår gikk det altså rivende galt under matteeksamen, og enda verre en tidligere år.

- Hadde jobbet godt

— Jeg har jobbet godt med matten i hele år og følte meg godt forberedt, sier Laberg. Han leverte likevel blankt den 10. juni ved HSF i Sogndal. Ikke svar på en eneste av de 16 deloppgavene i matematikk 1 i 2. semester.

— Denne eksamenen skulle være overkommelig, sier seksjonsleder i matematikk ved HSF, Jon Henjum.