— Det er lite tilfredsstillende og overraskende at det var så mange og til dels grove tilfeller, sier seksjonsleder Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet.

2006 startet med at Notars to kontorer på Bryggen i Bergen ble fratatt retten til å drive med eiendomsmegling. I løpet av året var de ikke de eneste som skulle bli tatt for såkalt egenhandel - en situasjon hvor megleren selv har interesse i handelen.

Lang mangelliste

I løpet av 2006 hadde de tilsyn hos 41 eiendomsmeglerkontor i Norge. Dette er hva de fant:

  • Hos 20 av meglerkontorene ble det avdekket ulovlig egenhandel.
  • DnB NOR Eiendom i Bodø mistet retten til å megle eiendom. ABCD Eiendom i Stavanger ville mistet bevillingen om ikke foretaket allerede var nedlagt. I tillegg mistet én megler meglerbrevet sitt.
  • Hos ytterligere elleve meglerkontor ble det avdekket andre brudd på reglene. Dette var særlig manglende rutiner, feil i forbindelse med klientkontoen og med salgsoppgaven.
  • Bare ti av de 41 meglerkontorene som fikk besøk gikk helt fri. Med andre ord ble det funnet regelbrudd hos mer enn tre av fire meglere.

Mer reklame

Skuffende og trist, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Han tror de mange sakene hos Kredittilsynet vil virke sterkt avskrekkende.

— De aller fleste ser at dette er negativt, både for megleren, selskapet og bransjen. Tapt anseelse koster i kroner og øre, og det må rettes opp over reklamebudsjettene, sier han.

— Men at vi får enkelttilfeller kan man ikke garantere mot. Der er alltid noen som ikke kan styre seg.

Tveter mener det er helt sentralt at meglerforetakene har et system for å holde orden i butikken. Og fra toppen må det komme klare meldinger om at egenhandel ikke er akseptert.

— Alt kommer for en dag. Som megler behøver du ikke fintolke etikken, det er nok å holde seg til loven. Gjør du det er du på trygg grunn, sier Tveter.

Doblet antallet tilsyn

Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet mener det ikke finnes noen unnskyldning for meglere som nå blir tatt for egenhandel. Han varsler at de vil reagere sterkere mot nye lovbrudd.

— Det har vært for svak bevissthet hos en del meglere. Det bør ha blitt bedre nå. Jeg ser ikke bort fra at vi vil legge listen for å ta fra meglerne bevillingen lavere, sier han.

Kredittilsynet har det siste året trappet opp tilsynsvirksomheten kraftig. I 2005 ble det gjennomført 21 tilsyn. I fjor ble antallet doblet til 41, og Mohn Grøstad sier de regner med å gjennomføre omtrent like mange i år.

Da vil de særlig se på salget av nye boliger.

— Vi vil undersøke hvordan meglerne praktiserer regelverket. Det gjelder blant annet meglernes rolle når spekulanter kjøper og selger videre og meglernes plikt til å gi opplysninger til kjøperen, sier Mohn Grøstad.