ROY HILMAR SVENDSEN

Halvårsstatistikken fra Hordaland politidistrikt er dyster lesning for dem som håper at slynglene skal få svi for hærverk og tagging på skoler og andre bygninger.

Kun 28,3 prosent av alle anmeldte saker ender med påtale, og får konsekvenser for gjerningsmennene. Tallet ligger langt under den totale oppklaringsprosenten, som i forrige halvår var på 44,0 prosent. Kun vinningsforbrytelser, med 27,4 prosent, ligger dårligere an.

Politiførstebetjent Paal Thorbjørnsen ved forebyggende avsnitt på Bergen Sentrum politistasjon er ikke overrasket over den lave oppklaringsprosenten.

— Dette er saker som er svært vanskelige å etterforske. Ofte blir hærverk oppdaget etter en helg eller en ferie, og det er veldig sjelden at det melder seg vitner, sier Thorbjørnsen.

Den erfarne politimannen tror ruteknusing og annet hærverk ofte er et uttrykk for et anstrengt forhold til autoriteter, og for gjerningsmannen gjerne kan fremstå som en form for hevn.

— Det er ikke alltid skolens elever som driver med ruteknusing. Faktisk er det mer sannsynlig at det er folk som har gått på den skolen tidligere som står bak, mener Thorbjørnsen.