BTs gjennomgang viser at flertallet av de tillitsvalgte i KrF kommer fra karismatiske menigheter.

Blant de elleve som enten er innvalgt eller vara, kommer åtte fra menigheter utenfor statskirken. Tre har bakgrunn fra Levende Ord, to fra Tabernaklet, en fra Sion, en fra Bergenskirken og en fra Kristkirken.

Eneste statskirkemedlem

I den nye bystyregruppen på fire er det kun én med statskirkebakgrunn. Det er Jan Sverre Stray. Han skulle gjerne sett at flere av bystyrekollegene var kirkefolk.

— Det ville vært hyggelig å få mer balanse i regnskapet. Det er ikke tvil om at det er en ubalanse når man vet hvor mange som er medlem i Den norske kirke i forhold til dissenterne, sier han.

Han føler ikke at det ligger noen organisert kampanje bak det store innrykket av folk fra frimenigheter.

— Jeg registrerer at de har et mer aktivt samfunnsengasjement, men man kan ikke klandre dem for det. Her må folk i Kirken kjenne sin besøkelsestid. Vi har ikke kultur for å engasjere oss i politikken, sier Stray.

- Ingen sammenblanding

Leder i Bergen KrF, Tomas Moltu, ser heller ingen konflikt.

— Vi samarbeider godt sammen på tvers av alle kirkesamfunn og menigheter. Det har vært et vektskifte når det gjelder representasjon fra statskirken til frimenigheter, men jeg kan ikke forklare hvorfor, sier han.

Selv er han medlem i Levende Ord, men vil ikke si hvor aktiv han er i dag.

— Jeg liker ikke å blande menighetsarbeid og politikk. Det gjør vi ikke i Levende Ord.

— Men Enevald Flåten oppfordret i sin tid Levende Ord-medlemmer til å engasjere seg i politikk?

— Ja, men jeg ble medlem av KrFU i 1988. Det var lenge før Levende Ord ble stiftet.

Rune Nielsen (arkiv)
Arkiv