67-åringen i Fantoftveien er bitter på Nav. Både Nav hjelpemiddelsentral Hordaland og Nav Klageinstans avslo søknaden til Falch. Først da Trygderetten ba etaten gjøre en ny vurdering i saken, snudde Nav.

- Både jeg og advokaten min har hele tiden pekt på feil lov­anvendelse fra Nav sin side. Det har vært en forferdelig belastning å stange hodet mot en etat som tror de sitter på fasiten, sier Falch og viser frem en tykk bunke med sakspapirer.

Familien mottok en spesialinnredet Mercedes Vito i forrige uke. Da hadde den stått på hjelpemiddelsentralen på Kokstad siden mars i år i påvente av et sete.

 Det er blitt mange tunge løft opp gjennom årene

- Til alt overmål ble bilen levert uten avtalt ekstrautstyr til setet — armlener og fotskammel - slik at datteren min ikke får den støtten hun trenger når hun sitter i setet.

Christine Falch (41) fikk hjernehinnebetennelse bare ti måneder gammel. Hun er sterkt handikappet og trenger tilsyn 24 timer i døgnet. De senere årene har helsetilstanden forverret seg.

Trenger heldøgns tilsyn

- Det er blitt mange tunge løft opp gjennom årene. Aller viktigst er det selvsagt at datteren min har det så bra som mulig, men det er krevende både for meg og Christine ikke å kunne komme oss ut og rundt med bil.

Som verge for datteren sendte Falch søknad om ny uførebil til Nav i mai 2010.

«Skal brukes i 11 år»

På grunn av Christines handikap har familien hatt flere uførebiler opp gjennom årene. Den siste, en Peugeot 807, ble anskaffet i 2005.

- Den var ikke tilpasset for rullestol og ble uegnet etter at helsetilstanden til Christine utviklet seg til det verre.

Anskaffelsesåret til Peugeot-en er ett av kjernepunktene i Navs vurdering av søknaden om ny bil. Etatens klageinstans viser til at vilkår for stønad til gjenskaffelse av ny bil er at nå­værende bil er brukt i 11 år.

«Christine Falchs bil er ikke brukt i 11 år, og dette vilkåret er følgelig ikke oppfylt», skriver Nav Klageinstans Midt-Norge sommeren 2011 som et argument for å avslå søknaden.

Det vises også til at det kan dispenseres fra et slikt vilkår dersom det er vesentlige endringer i vedkommendes helsetilstand. Nav Klageinstans skriver i avslaget at helsetilstanden er noe forverret, men ikke vesentlig, og ikke nok til at Christine Falch har krav på ny bil.

_M9A2276 as Smart Object-1.jpg
Rune Meyer Berentsen

Det var advokat Thor Hvidsten i Advokatfirmaet Harris som håndterte saken for familien Falch. Han mente Nav benyttet seg av feil lovanvendelse og ikke vektla den forverrede helsetilstanden og behovet for en mer tilpasset bil.

Hvidsten anket saken inn for Trygderetten, som senere ba Nav foreta ny behandling. Da snudde Nav Klageinstans og innfridde søknaden om ny bil.

Etaten hadde kommet frem til at de medisinske vilkårene for ny bil var oppfylt.

Beklager lang behandlingstid

- Vi beklager at bilsaker som dette kan ta lang tid å behandle, sier Nav-direktør Geir Rune Folgerø.

Avdelingsdirektøren i Nav Hjelpemiddelsentral Hordaland opplyser imidlertid at etaten i denne saken har overholdt de normtider som er satt til saksbehandling.

- Når vedtak påklages og påankes, som i dette tilfellet, vil naturlig nok den totale saksbehandlingstiden bli noe lang, sier Folgerø.

- Hvorfor endret dere holdning til Christine Falchs helsesituasjon?

- Bruker har i denne saken valgt ikke å lytte til faglige råd fra hjelpemiddelsentralen ved valg av bil og billøsning. Tilbakemeldingen fra Trygderetten medførte at Nav derfor måtte vurdere brukers helsemessige situasjon i forhold til opprinnelig valgt bil.

- Men Falch sier at hun i 2005 selv foreslo en ombygging av bilen hun allerede hadde, men ble anbefalt en Peugeot av Nav?

- Det stemmer ikke med de opplysningene jeg har.

- Skjer det ofte at Nav over­prøves av Trygderetten?

- Hjelpemiddelsentralen i Hordaland har en lav omgjøringsprosent av Nav Klageinstans, og vi opplever sjelden omgjøring fra Trygderetten. Dette tyder på at alle instanser i all hovedsak er enige om regelforståelsen.