— Jeg har fått jobb og endelig blitt rusfri. Et opphold i fengselet vil ødelegge alt jeg har klart å bygge opp de siste årene. Det kjennes helt meningsløst, sier 35-åringen.

I april 2003 ble han dømt til fengsel i seks måneder for besittelse av narkotika. Først like etter påske i år kom innkallingen. 30. august i år skal han møte i fengselet. I mellomtiden har mannen klart å skaffe seg fast arbeid. Han er etablert med samboer og forteller at han har kvittet seg med rusproblemene. Det har vært tungt å leve med usikkerheten i forhold til tidspunktet for soningen, men 35-åringen forteller at han har klart det likevel. Nå frykter han for fremtiden.

— Alle vet at det flyter av stoff i fengselet. Hvis jeg må tilbake dit, blir det veldig vanskelig både for meg selv og familien, sier han.

Søker benådning

35-åringen, som vil være anonym på grunn av jobben sin, søker nå om benådning. Han håper å slippe fengselsstraff etter den lange tiden i soningskø.

— Fengsel vil virke mot sin hensikt. De må se at jeg er på vei bort fra det miljøet jeg var i da jeg ble dømt, sier han.

I går skrev Bergens Tidende at sorenskriveren i Bergen, Martin Tenold vil at dømte som har stått i soningskø lenger enn et år skal slippe fengsel. 35-åringens forsvarer, Fredrik Verling er helt enig i utspillet.

— Det er riv ruskende galt at noen skal måtte vente så lenge. Meningen og målet med straffen er ikke lenger til stede, sier han.

Advokaten har hatt flere klienter som har stått i soningskø i årevis, men han har aldri opplevd at noen av dem har fått benådning. Verling er likevel optimistisk på 35-åringens vegne.

— Jeg synes det er grunn til å ha forventning om at benådningen går igjennom. Jeg antar at påtalemyndigheten forstår den spesielle situasjonen, sier Fredrik Verling.

- Straffen skal sones

Førstestatsadvokat Jan Hoel i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter er svært kritisk til forslaget fra sorenskriveren i Bergen.

— Den preventive effekten vil fordampe hvis man skal slippe å sone. En ubetinget fengselsstraff skal sones, og derfor må det bygges tilstrekkelig soningsplasser, sier Hoel.

Justisminister Knut Storberget ønsker ikke å kommentere forslagene.

— Storberget skal presentere en samlet plan for hvordan køene skal reduseres på en pressekonferanse mandag. Før det vil han ikke kommentere enkeltforslag, sier fungerende informasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet.