Den 56 år gamle mannen fra Nordfjord var på vei til sin egen straffesak 12. juni da han ble stoppet i en uregistrert bil. Politiet hadde fått tips om uaktsom kjøring, og beslagla førerkortet hans på stedet. Mannen hadde det travelt med å rekke sin egen straffesak, hvor han var tiltalt for omfattende skattesvik, avgiftssvindel og dokumentfalsk.

Uten førerkort

Siden beslaget er han i tillegg blitt stoppet minst fem ganger uten førerkort. En bot på 10.000 kroner hindret ham ikke i å kjøre videre. Til slutt så politiet seg nødt til å ta fra 56-åringen bilen. Nå kan han miste den for godt.

Det gikk nemlig ikke særlig godt for nordfjordingen i retten heller. I Fjordane tingrett ble han dømt til tre års ubetinget fengsel, fikk 100.000 i bot, inndragning av en million kroner og to biler.

— Tiltalte er meget skuffet over at han ikke er blitt trodd, sier 56-åringens hovedforsvarer, Reidar Blom.

Lovbruddene 56-åringen er dømt for skjedde i forbindelse med import av bruktbiler, samt utleie av polsk arbeidskraft. Blant annet har han oppgitt for lav verdi på 22 av bilene han importerte. Slik svindlet han til seg store summer i toll og engangsavgifter.

Dømt tidligere

Også i 2006 ble 56-åringen dømt for bilsvindel og dokumentfalsk. En betinget fengselsstraff på seks måneder er tatt inn i den nye dommen på tre års fengsel.

Dommen er strengere enn aktor la ned påstand om. Terje Gjertsen, som var aktor i saken, mente to og et halvt års fengsel var nok, men dette syntes Fjordane tingrett var for lavt.

— Vi er veldig godt fornøyd. Vi har fått gjennomslag for alle spørsmål tilknyttet skyldspørsmålet, en streng dom, en bot og en relativt betydelig inndragning, sier Gjertsen.

Retten mener mannen har unndratt et beløp på kr 1.258.072 i skatt og avgift over en periode på fire år. I denne perioden har han ikke hatt noen form for bokføring eller registrering av regnskapsopplysninger.

Vil anke

«Tiltalte har konsekvent og gjennomgående bevisst utnyttet de muligheter han kan for å tilegne seg uberettigede midler. Det er vanskelig å finne praksis fra tilsvarende saker til sammenligning,» skriver Fjordane tingrett i dommen.

— Retten gir klar beskjed om at straffbare forhold av denne karakter, skal reageres strengt på. Dette er økonomisk kriminalitet som er samfunnsskadelig og konkurransevridene, og det skal det slås hardt ned på. Spesielt når det er en som fullstendig ignorerer lovverket vi har, som i denne saken, sier Gjertsen.

Forsvarer Blom mener straffen er svært streng.

— Den kommer nesten helt sikkert til å bli anket, sier Blom.

MISTER TO BILER: 56-åringen mistet førerkortet da han råkjørte til sin egen rettssak. Nå er han dømt til tre års fengsel, og to biler blir inndratt.
Bergens Tidende