Helse Øst skal etter planen presentere sin liste 6. april, mens Helse Sør kommer 20. april. Alle helseforetakene skal ha nye styrer innen 1. mai. Fire av de syv eieroppnevnte medlemmene av hvert styre skal være aktive politikere. I tillegg kommer tre ansatterepresentanter.

Men allerede i januar gjorde politikerne sitt inntog i de regionale styrene. Der er situasjonen litt bedre for Frp. Av 20 politikere i styrene for Helse Øst, Helse Sør, Helse Midt-Norge og Helse Nord, er tre fra Frp — like mange som SV har. Ap og Høyre har fem representanter hver.