— Det har stort sett gått i én ting i natt. Ordensproblemer, sier operasjonsleder Ragnar Lyssand.

12 personer sitter nå i fyllearresten hos politiet. Det er godt over gjennomsnittet ellers i året.

— Vi merker at det er julebordsesong. Bråket begynner rundt 01.30 og holder på frem til 6-tiden. Det er ikke alle som vil hjem når tanken er fylt, kommenterer operasjonslederen.

To av personene i fyllearresten vil bli anmeldt for vold.

Overrasket

  • 12 er forholdsvis mange, ja, spesielt når du tenker på kulden. Jeg trodde ikke så pass mange skulle gå berserk på by’n i denne temperaturen. Det er åpenbart at julegleden har satt inn blant folk, sier en ironisk politiadvokat Harald Bilberg, som har juristvakt i Hordaland politidistrikt.

— Da er det hysteri og slåssing, roping og skriking det går i. Aggresjonsnivået stiger tydeligvis når julestresset kommer.

Samtidig viser statistikk fra «lysløypen» i Bergen at sentrumsvolden er gått markant ned de siste årene. Tallene gjelder til og med utgangen av oktober for årene 2007-2010.

For eksempel er tallet på anmeldte legemsfornærmelser halvert siden 2007. Også det totale antallet legemskrenkelser, inkludert den grovere volden, viser signifikant nedgang.

Skjenketid

  • Politiets straffesaksstatistikk er beheftet med mørketall og andre feilkilder. Det er likevel grunn til å tro at feilkildene er relativt stabile i de fire årene tallene er hentet ut fra. Vi har ikke analysert årsaken til reduksjonen ennå, sier leder for analyse- og registerseksjonen i Hordaland politidistrikt, Morten Ørn.

Ifølge Ørn peker patruljeseksjonen i politiet på to mulige forklaringer:

  • Innskrenket skjenketid får byfolket til å dra tidligere hjem.
  • Styrket og mer aktiv politibemanning på de utsatte stedene og tidene.
Lovbrudd 2007 2008 2009 2010
Legemsfornærmelse ($ 228,1.LEDD) 280 197 206 142
Legemsbeskadigelse ($ 229) 104 92 107 103
Legemsbeskadigelse, kniv ($ 229) 1 1 3 1
Legemsfornærmelse m/skadefølge ($ 228,2.LEDD) 23 19 18 12
Totalt 408 309 334 258

Pr. 1.11 alle år