Sabine Scheidt var hjemme, men arbeidsdagen langt fra over da bt.no besøkte henne i kveld.

Hun er styrer i Damsgård barnehage som nylig har hatt to tilfeller av giardia.

— Nå gjelder det å bevare fatningen og ivareta barna. Vi gjør det vi kan for å hindre at smitten sprer seg. Dette er ikke noe å lage hysteri av, sier hun.

I tillegg til de to barna som har fått påvist smitte, har to barn fått symptomer som kan tyde på infeksjon.

I dag sender smittevernoverlege Øystein Søbstad brev med hjem til foreldrene, der han oppfordrer alle til å teste seg for smitte. Smittevernkontoret har gjort avtale med Haukeland universitetssykehus for å få utført testingen.

Vekttap

  • Foreldrene skal ikke være bekymret. Men de bør la seg og barna bli testet, slik at de kan få oppdaget og bli kvitt smitten fortest mulig, sier Søbstad til bt.no.

Giardia kan føre til vekttap.

— Det kan være dramatisk for små barn, sier Søbstad.

Barna som er smittet, har gått og hanglet en stund. Til slutt ble diagnosen stilt av en lege, opplyser Søbstad.

- Nå gjelder det å bevare fatningen og ivareta barna Sabine Scheidt, styrer i Damsgård barnehage

Hygiene

— Vi har gått gjennom våre rutiner for hygiene. Den er tilfredsstillende, sier Scheidt.

— Vi vet foreløpig ingenting om smittekilden, og det er så langt ingen mistanke om at den stammer fra barnehagen. Vi håper dette er snakk om enkeltstående tilfeller, for eksempel fra et utenlandsopphold, sier hun.

Alle foreldre får nå et spørreskjema utdelt i håp om å kunne kartlegge hvor smitten kan komme fra.

Mistet vannet i vinter

Tidligere i vinter var barnehagen uten vann fordi vannet frøs i rørene.

— Da måtte vi få vann fra nabohuset. Men vi har ingen indikasjoner på at vannet skal ha gjort barna syk. Det er lite sannsynlig. Akkurat nå er det et mysterium hvor smitten kommer fra, sier Scheidt.

Ifølge styreren er de to barna som fikk påvist smitten, helt friske igjen nå.

— De har fått medisiner og er i god form.

Alle foreldrene i barnehagen ble informert om smitteutbruddet i begynnelsen av mars.

— De har tatt det veldig fint. Vi er i det hele tatt beroliget og føler vi har god kontroll. Både smittevernlegen og en lege på Haukeland ble raskt koblet inn og jobber nå med med saken, sier hun.

Kjenner ikke smittekilden

Også personer fra barnas daglige omgivelser får anledning til å teste seg. På grunn av at giardia regnes som en allmenfarlig sykdom, er det viktig for smittevernkontoret å hindre videre spredning.

— Internasjonale studier viser at mer enn halvparten, kanskje så mye som 70 prosent av de giardiasmittede kan være symptomfrie. Dermed vet de ikke at de kan være smitteførende, sier Søbstad.

Smittevernoverlegen kan ikke si noe sikkert om hva som er smittekilden.

— Et slikt utbrudd kan for eksempel starte med at en person har fått med seg parasitten fra et utenlandsopphold. Etter hvert som flere tester seg og vi får mer informasjon om de som blir syke, kan vi finne fellesnevnere, sier Søbstad.

Har lært

Han regner det som lite sannsynlig at smitten kommer fra drikkevannet.

— Da ville vi også hatt utbrudd andre steder, og det har vi ikke registrert, sier han.

Søbstad tror Bergen er godt rustet til å takle et giardiautbrudd etter tidligere erfaringer med parasitten.

— Vi følger boken, sier Søbstad.