Bare grunnmuren står igjen av boligen i Hjelmåsbygda som inntil julaften var hjemmet til de fem barna og foreldrene Maria Færø og Cato Tangen. I grunnmursruinene ligger et virvar av aske og utbrente gjenstander. Et helt hjem med historien til en familie på to voksne og fem barn i alderen 1 til 10 år, og hjemmet til to voksne hybelboere, ligger i aske. Tragedien er total for ni mennesker.

— Heldigvis var ingen hjemme i de to husene som er fullstendig utbrent, sier Geir Styve. Han er nabo og arbeidsgiver for Maria. Styve forteller at heller ikke de nærmeste naboene var hjemme da brannen oppsto like før klokken 19 julaften.

Totalt utbrent

— Brannen førte til at det oppsto kortslutning i en transformatorkiosk like bortenfor de brennende husene, forteller Styve til Bergens Tidende.

— Det førte til at strømmen gikk i grenden her. I mørket oppdaget en nabo et stykke unna lyset fra brannen. De varslet brannvernet. Da brannbilene kom frem, var boligen til fembarnsfamilien overtent. Like etter slo brannen over i nabohuset der det bodde to hybelboere. Også de mistet alt de eide i brannen, Begge husene er totalt utbrent, sier Styve.

Tradisjon for å hjelpe

Allerede 1. juledag tok Styve initiativ til å mobilisere bygden for å hjelpe de brannrammete. Han satte opp en plakat rundt om på postkassestativene. Sammen med et bilde som ble tatt da brannen var på det mest intense, står det:

«Her var heimane til Cato & Maria med barn 2 - 10 år, Norma og Ole Rasmus. Vi har god tradisjon på Hjelmås for å trø til når sambygdingar trenge det. Hjelp kan leverast på Butikken. Klær, pengar ... Ut frå bileta kan alle og ein kvar sjå kva dei manglar.»

På den andre siden av veien for de nedbrente boligene, brant en enebolig ned i 1977. Da stilte også bygden opp for dem som mistet alt. Et større pengebeløp ble samlet inn.

Mange bidrag

— Nå trår bygdefolket til på ny, sier Styve.

— Allerede første juledag - da det ble kjent at vi hadde startet innsamling til brannofrene - fikk jeg tilsagn om penger, klær og kjøkkenutstyr. Butikken har sagt seg villig til å ta imot gjenstander og klær. Nå i akuttfasen er det ekstra behov for klær til både de voksne og barna, sier Styve.

— Personene er selvsagt preget av det som har skjedd. I første omgang er de tatt hånd om av familie. Vi har allerede fått tilbud til barnefamilien om hus de kan bo i. Når de får summet seg får de velge hvor de vil bo, forteller Geir Styve.

NEDBRENT: De to boligene er fullstendig nedbrent. ARNE NILSEN (foto)
HJELPER: Geir Styve har gått i spissen for en innsamlingsaksjon for å hjelpe barnefamilien og de to hybelboerne som ble rammet av brannen julaften.<p/>ARNE NILSEN (foto)