Årsaken er at heisen fra det nye bybanestoppet ved Lagunen og ned til grunnplanet der bussene stopper ikke er tatt i bruk.

Halve terminalen er åpnet. Hele terminalen blir klar 15. april.

— Heisene er ferdige, men vi venter på at de skal bli godkjente. Straks det skjer, åpner vi dem, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging.

Det synes ikke Arnfinn Kristensen er godt nok. I går var han vitne til at en mor bukserte en barnevogn nedover trappene.

Må gå lang omvei

— Slik bør det ikke være. De må da tenke på rullestolbrukere og andre som har behov for heis også under byggeperioden, sier han.

En god stund nå har det vært vanskelig å ta seg fra Steinsvikvegen til bussterminalen og kjøpesenteret for dem med barnevogn, rullator eller rullestol.

Den gamle, universelt utformete gangbroen over Fanavegen er stengt. Da har de med barnevogn to muligheter: Enten å kakse barnevognen ned de mange trappetrinnene til bussterminalen, eller å gå en omvei på ca. 500-600 meter.

Rullestolbrukerne har ikke noe valg. Det er for risikofylt å sette utfor trappene. Dermed blir omveien eneste alternativ.

— Kjedelig situasjon

— Jeg har forståelse for at dette er en kjedelig situasjon for disse brukergruppene, sier Rune Jenssen

- Hvorfor kunne dere ikke tatt bedre hensyn til dette?

— I en byggeperiode vil det alltid være en form for midlertidigheter. Vi har måttet ta utbyggingen av terminalen i etapper, åpne noe, og stenge noe annet i en periode for å komme i mål.

- Kunne dere ikke ha ventet med å stenge den broen som fungerte til heisene var ferdige?

— Det var ikke anledning til det fordi det ville ha forsinket byggeperioden.

Til gjengjeld kan han garantere en brukervennlig terminal for rullestolbrukere og folk med barnevogner når alt er ferdig.

Få dager igjen

Jenssen håper og tror at det nå bare er snakk om dager før heisene er i drift.

— Vi har godt håp at det skjer før terminalen åpnes 15. april, sier han.

Det har også vært andre problemer under anleggsperioden. Da BT var ved den halvåpnede terminalen for to uker siden, skjedde det to uhell der i løpet av tyve minutter.

En eldre dame snublet i en universelt utformet fortauskant, og slo seg stygt. En annen dame gikk rett i sideruten til ett av venteskurene. Heldigvis gikk det bedre med henne.

— Entreprenøren vår har sett på forholdene, og allerede foretatt noen utbedringer. Blant annet har vi satt opp sperrebukker rundt en del av venteskurene. Vi vil også se på hvordan vi best mulig kan merke hele området, slik at det skal bli tryggest mulig, sier Jenssen.