Det er nå seks oljevernsystemer i aksjon for å finne, ringe inn og samle opp oljen som har lekket ut fra det havarerte frakteskipet. Området nord av Hanøytangen, øst av Rongøy i Hjeltefjorden har så små mengder olje at den ikke kan tas opp. Fra Hanøytangen og sørover til Sotrabrua er det noen spredte oljeflak. Den oljen som kommer her, går fortsatt langs land på sørøst siden av Lillesotra.

Fra Sotrabrua til havaristen er det lite olje. Det er grå tynne striper rundt havaristen opp til lykten under Sotrabroren.

Ikke olje i Byfjorden

I området sør for havaristen er det lite frittflytende olje. Det er noe olje i noen viker i området fra Raunefjorden og nord til Hanøytangen.

Det er ikke observert olje i Byfjorden, heller ikke nordover Herdlefjorden og videre mot Fedje.

De seks lenselagene har til nå tatt opp mellom 156 og 161 kubikkmeter blanding av olje og vann.

Mange fugler dør

Ragni Nordås og Terje Haugland i Statens Naturoppsyn (SNO) var opp Hjeltefjorden til Herdlasundet med oppsynsbåten «Skarv» i går. Nordås forteller til BT at det var vanskelig å se både olje og fugl i går på grunn av bølger i den sterke vinden.

— De fleste av de fuglene mellom Kjøkkelvik og Herdlasundet, var skadet av olje og kommer nok til å dø. Vi talte ca. 300 skadet fugl. Det er flest ærfugl som er skadet. Olje så vi lite av, bare en liten stripe nord for Hauglandsosen, sier Nordås.