— Planen er at trappetrinnene skal gå 4,5 meter ut i vannet, forteller sjefplanlegger Mogens Lock Hansen i Grønn etat.

Deler av Festplassen nærmest vannet er alt stengt av og vil bli det under anleggsperioden. Deler av gjerdet mot vannet er fjernet og lastebiler er alt i gang med å tømme billass etter billass med steinmasser ut i Smålungeren.

Tanken er at trappen ned til vannet skal styrke Festplassen som byens sentrale pass. Trappen vil koste mellom fem og seks millioner kroner.

Trappen lages i mellomgrå granitt med grovhogget overflate og polerte trinn. Stein fra sammen brudd som er benyttet på Festplassen, skal brukes.

SINDRE HAUGLAND