– Da kommer man ikke utenom at man må kutte i utslipp fra transportsektoren, sier professor Helge Drange.

Han forteller på landsbasis kan klimautslipp deles inn i fire deler, fra olje— og gassektoren, industrien, transport og så resten, som blant annet inkluderer utslipp fra private hjem, skogbruk og landbruk.

– Vi er nødt til å kutte i alle fire delene hvis vi skal oppnå resultater, sier Drange.

Han advarer mot å tro at Kyotoavtalen er veien ut av klimaproblemene.

– De kuttene som ligger inne i Kyoto-avtalen er for ingenting å regne i den store sammenheng. De som snakker om at det er vanskelig å oppnå målene i Kyoto-avtalen ikke skjønner hva som venter etterpå. I beste fall vil Kyoto-avtalen føre til at den globale oppvarmingen blir utsatt ett år eller to, og det er ikke målet. Målet er å unngå klimaendring, ikke bare å utsette den.