Det er lesestund i klasserommet for fjerde trinn på Smørås skole, og de 29 elevene i klassen sitter helt stille på hver sin pult. Men ikke alle timer er like rolige som denne, og foreldrene til elevene mener rommet er for lite for en så stor klasse.

Foreldrene klaget til Fylkesmannen i sommer. Da hadde de 29 elevene i det som egentlig er to klasser, gått sammen i ett skoleår. Både foreldrene og kommunen har målt opp arealet i klasserommet, men de er uenige om skap og hyller skal trekkes fra gulvarealet.

– Det har vært en lang prosess. I første og andre trinn var det to klasser, men på tredje trinn ble de i praksis slått sammen. Det kom fort klager fra barna på støy og hodepine. Vi grep fatt i det allerede da, men fikk ikke respons fra skolen, forteller Kathrin Gjerdevik, som er foreldrekontakt.

Egen arealnorm

Først i april ble hun klar over at det finnes en arealnorm for hvor mye plass elevene skal ha. Den er på minimum to kvadratmeter pr. elev.

– Det viste seg at vi lå under arealkravet i fjor. Da var klasserommet på 58 kvadratmeter. I år fikk elevene det største rommet på skolen, men vi mener fortsatt at det ikke er stort nok. Det er fremdeles barn som sliter, sier Gjerdevik.

Foreldrene har målt arealet i det nye rommet til 60,36 kvadratmeter. Men når de trekker fra alle faste installasjoner i klasserommet, blir disponibelt areal på 56,2 kvadratmeter, altså godt under normen.

Mener skap skal tas med

Rektor Per Moland mener klasserommet er stort nok.

– Ja, slik som reglene er i dag. Det slutter kommunen seg også til, sier han.

– Hva med elevene som klager på støy og hodepine på grunn av det trange klasserommet?

– Det er fire foreldre som har klaget på det. Spørsmålet er om støy i et normalt klasserom gir hodepine. Vi har bedt helsevernetaten om en støymåling, og om en uttalelse om forholdet mellom støy og hodepine, sier Moland.

Fylkesmannen har bedt kommunen ta stilling til hvilke faste installasjoner som må trekkes fra i arealberegningen. I svarbrevet fra kommunen kommer det frem at det er gjort en ny oppmåling av gulvarealet i klasserommet ved hjelp av laser. Resultatet er 61,08 kvadratmeter, altså litt større enn det foreldrene kom frem til i sin måling.

Saksbehandlerne mener dette ikke har noe å si, så lenge resultatet er over 60 kvadratmeter. De mener dette er nok og at «det arealet som dekkes av møblene i et klasserom ikke skal trekkes fra». Videre heter det at «klasserom møblert utelukkende med pulter og stoler til elevene og læreren, er høyst uvanlig.»

Frykter presedens

Rektor viser til at det springende punkt er om faste installasjoner skal trekkes fra eller ikke.

– Hvis Fylkesmannen kommer frem til at de skal det, er vi fort inne på noe prinsipielt nytt. Frem til i dag har man ikke gjort det. Hvis areal for skap og elevreoler skal trekkes fra, blir det en elevplass mindre for hver andre kvadratmeter som går bort, sier Moland.

Han påpeker at dersom Fylkesmannen avgjør at inventar skal trekkes fra, kan det føre til presedens.

– Det vil nok få betydning utover Bergen kommune. Vi vet jo at mange skoler har fullt belegg, så det kan få store konsekvenser, sier Moland.

Mons John Stamnes, seniorrådgiver hos Fylkesmannen, sier at de nå behandler saken, men at det ennå ikke foreligger en konklusjon. Han vil derfor ikke kommentere den ytterligere.

– Det er en del juridiske vurderinger som må gjøres i saken før vi kan ta stilling til den, sier han.