Skal du sykla på Rallarvegen i helga, går det greit frå Oslo og Voss, men kapasiteten frå Bergen er sterk avgrensa.

Bt.no tipsa i går om den lettrødde sykleturen på Rallarvegen med nyopna Hallingskeid stasjon som utgangspunkt. Herifrå er det unnabakke vestover.

Har du Bergen som utgangspunkt, er problemet at lokaltoget kl. 06.57 ikkje går laurdag og sundag, medan toget frå Myrdal til Hallingskeid berre går desse to dagane i veka på denne tida av året.

Løysinga blir å ta Morgonekspressen frå Bergen kl 07.58, så langt sykkelkapasiteten på dette toget rekk, og byta til lokaltogsettet på Myrdal.