Fredag for en drøy uke siden kom beskjeden. Brakken som huser første trinn på Nattland skole må stenges på dagen etter at det ble oppdaget fukt og soppskader.

Dermed ble det enda fullere på den allerede overfylte skolen.

— Vi hadde dårlig plass fra før. Når vi mister fire klasserom i tillegg, sier det seg selv at det blir trangt, sier rektor Ole Henry Halleraker på Nattland skole.

Helsefarlig

Brakken som ble stengt, hadde bare vært i bruk i ett år.

— Paviljongen kom fra en annen skole, og det var kjent at det var problemer med den, men den skulle repareres. Under normale omstendigheter regner jeg med at den er reparert, men så får en vite at det er lekkasje, og da blir en litt oppbrakt. En ting er å få brakker som ikke holder mål, men det som er det vanskelige oppi det hele er at vi har mennesker i denne paviljongen som puster inn luften der, sier rektoren.

Hele førstetrinn, inkludert SFO er flyttet inn i det gamle skolebygget, som skal rives. I sommer har det blitt rustet opp for 4-5 millioner kroner, for å kunne huse elevene frem til ny paviljong ved Sædalen skole står klar.

— Dette som vi opplever i forhold til førstetrinn er stikk motsatt av hva enhver rektor ønsker seg. Førstetrinn skal være skjermet, ha ro og forutsigbarhet. Heldigvis har vi fantastiske lærere som har klart å sikre mye av dette, sier Halleraker.

- Som to planeter

Halleraker kom til Nattland skole i høst. Den forrige rektoren, Hanne-Guri Hellevang, valgte å slutte etter syv års kamp for bedre skolebygg. Han kommer fra nye Rådalslien skole.

— Det blir som to planeter, sier han, og legger til:

— Jeg er mektig imponert over personalet som har klart å beholde læringsfokuset.

- Er du overrasket over problemene med brakken?

— Jeg burde si ja, men jeg er ikke det. Nattland har en historie, og når du blir bedt om å overta en skole med en slik historie, er du mentalt innstilt på at det ikke er sikkert at alt som finnes der er avdekket. Hvis ikke jeg hadde tenkt tanken på forhånd, ville jeg ikke vært rett mann til jobben. Jeg hadde ingen grunn til å anta dette, men at de likevel finner det er ingen bombe i dette skoleanlegget.

Tror på bedring

Hele barneskoledelen ble vedtatt stengt i fjor vår etter at det ble avdekket fuktskader i flere rom. Mens ny skole bygges, skal elevene holde til i brakker ved Sædalen skole.

— Jeg er sikker på at vi skal klare å få dette til. Når vi har lagt bak oss dette halvåret, vil vi allerede oppleve en stor forbedring. Fra da av kommer det til å bli mange positive opplevelser som folk kan glede seg over.

Stengingen av paviljongen har medført store omrokkeringer på skolen.

— Vi har flyttet veldig mange klasser for å få det til å gå opp. Det handler om skadefordeling. På en moderne skole arbeider en ikke isolert mellom klassene, de på samme trinnet jobber mye sammen. Vi kan ikke flytte en klasse herfra til dit, men må flytte hele trinnet- Det blir straks en stor omkalfatring, sier Halleraker.

Klager lite

Arbeidet med å ruste opp paviljongen igjen er i gang. Rektor håper elevene kan være på plass igjen neste uke. Men hvem som skal flytte inn i paviljongen er fremdeles uklart.

Kun en håndfull av klassene har ikke blitt flyttet i mellomtiden.

- Hva synes lærere og elever om situasjonen?

— Man trenger ikke mye fantasi for å gjette at det er slitsomt for alle. Men de klager bemerkelsesverdig lite. Hvem som helst som har jobbet i skolen, vet at dette ikke er oppstarten vi ønsker oss.

Ikke funnet lekkasje

Foreløpig er det uklart hva som har skjedd med brakken på Nattland.

— Det er for tidlig å svare på. Det pågår en kartlegging og utbedring i disse dager, sier direktør Jarle Kvalvik i Etat for utbygging.

Foreløpige undersøkelser viser at det ikke er en lekkasje i taket, slik som først antatt.

— Det er funnet fukt og sopp, men om det er en gammel eller ny skade, er for tidlig å si. Vi holder på å kartlegge og finne ut hva som gjør at det blir dårlig innemiljø, sier Kvalvik.

Før brakken ble tatt i bruk på Nattland ble det tatt fuktprøver, uten at noe ble funnet. I tillegg ble det tekket nytt tak.

LEKKASJE I TAKET: Denne brakken ble tatt i bruk på Nattland skole for ett år siden. For en drøy uke siden ble det oppdaget en lekkasje i taket, som har vært der en stund. Den har gitt fukt- og soppskader, og alle elevene måtte flytte ut av brakken på dagen.
Ørjan Deisz