Transportarbeiderne er kraftig misfornøyd med lønnsnivået i bransjen, og beskylder arbeidsgiverne for løftebrudd. De krever 40.000 kroner mer i året.

— Lønnen er for liten. Selv kommer jeg fra industrien, hvor jeg hadde langt mer utbetalt, sier bussjåfør i Tide, Åge Mannes.

Mannes og kolleger i transportnæringen tjener i gjennomsnitt 266.000 kroner i året, ifølge Yrkestrafikkforbundet.

Har 7000 til rådighet

Når alle daglige kostnader utenom boligkostnader er betalt, sitter bussjåføren igjen med skarve 7000 kroner å leve for. Det viser SIFOs forbrukskalkulator når du tar utgangspunkt i en enslig mann mellom 20 og 50 år.

— Med en gang du får barn inn i bildet, øker forbruket betydelig, sier forskningsleder i Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Elling Borgeraas.

Han understreker at beregningene er nøkterne.

— Er du alene med en så lav årslønn blir det ganske tøffe tak, spesielt det å komme inn på boligmarkedet er vanskelig. Du blir nødt til å være nøktern, sier forbrukerøkonom i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen.

En bussjåfør i etableringsfasen som skal kjøpe bolig, bil og fylle boligen med møbler, får det særlig trangt. Med barn blir det enda trangere, ifølge Rasmussen. Dette kan gå ut over livskvaliteten til den enkelte.

— Livskvaliteten avhenger ikke bare av tykkelsen på lommeboken, men du har det ofte bedre med litt økonomisk slingringsmonn, sier hun.

Bussjåfører dårligst ut

Lønnsforskjellene innad i transportbransjen er stor, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Sjåfører som frakter personer har dårligere lønn enn sine kolleger i godstransport. Det skiller 2000 kroner i måneden mellom de to gruppene.

Yrker med tilsvarende lav lønn, er gjerne kvinneyrker, forteller Aud-Helen Rasmussen. Hun nevner frisører, butikkmedarbeidere og enkelte yrker innenfor helsesektoren som eksempler.

Nå oppfordrer de fire fagforbundene, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Yrkestrafikkforbundet og Fagforbundet, sine medlemmer til å prioritere familien og egen helse og si nei til overtidsjobbing.

Høyt sykefravær

— På én eller annen måte må du jo markere misnøyen. Vi har ikke så mange andre våpen enn å kutte ned på overtidsjobbingen, sier bussjåfør Mannes.

Helsen hindrer mye overtidsarbeid for hans del, men Mannes forteller om mange kolleger som jobber mye ekstra.

Overtid og hardt arbeidspress setter fart på sykefraværet, ifølge Tommy Johansen, avdelingsdirektør for NAV Hordaland. Blant motor- og sporvognførere var 8,4 prosent sykmeldt i tredje kvartal i fjor, mot 5,9 prosent for arbeidsstanden generelt i fylket.

— Men det er viktig å påpeke at sykefraværet for denne arbeidsgruppen har holdt seg stabilt de tre siste årene. Det er positivt, sier han.